Nu börjar rekryteringen

Nu pågår rekryteringen till styrkan Nordic Battlegroup, NBG, som ska stå i beredskap för en internationell insats första halvåret 2011. Vid Ledningsregementet behövs personal inom telekrig, ledning, samband och logistik.

Ledningsregementet ansvarar för ett högkvarterskompani och en telekrigenhet i Nordic Battle Group. Foto: Försvarsmakten

De anställda i Nordic Battlegroup utbildas och övas tillsammans. Därefter inleds beredskapsperioden på sex månader. Styrkan på drygt tvåtusen personer från Estland, Finland, Irland, Norge och Sverige ska stå till EU:s förfogande, beredd att rycka ut i internationella insatser första halvåret 2011. Största delen av styrkan (cirka 1 600 personer) kommer att vara svenskar.

Högkvarterskompani

Ledningsregementet bidrar med ett högkvarterskompani och en telekrigenhet. Högkvarterskompaniet (HQ-coy) ansvarar för att upprätta styrkehögkvarterets stabs- och ledningsplatser inom insatsområdet. Hq-coy ansvarar även för att upprätta sambandssystem som främst består av
radio- och satellitkommunikation. Kompaniet består dessutom av stora logistikdelar för att kunna möta kraven på ett självständigt uppträdande under en begränsad tidsperiod. Kompaniet ser därför också till att förläggning, mat, hygien, drivmedel, elektricitet, transporter, sjukvård med mera fungerar inne på campen.

På kompaniet behövs soldater med lednings/sambandsbakgrund med ett gediget tekniskt intresse. Det behövs också kompetenta soldater inom logistikområdet.

Telekrigenhet

Insatsenhet Telekrig (EW-tropp) är ett underrättelseförband som inhämtar information ur det elektromagnetiska spektrumet, för bearbetning och delgivning till högre stab och/eller andra intressenter. Uppgifterna ställer mycket höga krav på personlig teknisk färdighet i kombination med förståelse för hur tekniken skall användas taktiskt och stridstekniskt. Förbandets uppträdande i små och långt framskjutna enheter ställer därtill höga krav på den enskildes soldatfärdigheter och fysiska prestationsförmåga samt uthållighet i fält.

Vid enheten behövs bearbetare, systemtekniker med goda kunskaper inom telekommunikation och data samt signalspanare/operatörer, gärna med kunskaper i flera språk.

Styrkans leds från Enköping 

Vid regementet finns även styrkans högkvarter, Force Headquarters, (F)HQ. Det är de som kommer att leda styrkan vid en insats. Force Headquarters bemannas av personal från alla fem medlemsländerna. Det finns fortfarande några vakanta tjänster att söka vid Force Headquarters.

Ansökningsperioden pågår 19 oktober till 15 januari.

  • Läs mer om rekryteringen i LedR Nyhetsbrev (pdf, nytt fönster)
  • Information om de olika tjänsterna och hur du söker finns här (nytt fönster)