Northern Coasts igång

Under två intensiva veckor övar 2000 sjömän och soldater ur 13 nationer krishantering i vattnen utanför tyska Östersjökusten. Sverige deltar med ett EOD-team för ammunitionsröjning och elva fartyg. Övningen utgör också slutövning för årets fartygsbesättningar.

HMS Sundsvall och HMS Gävle är två av de svenska fartygen (arkivbild). Foto: Patrik Östlund
Några av världens modernaste minröjningsfartyg är HMS Vinga och Koster (arkivbild).
Några av världens modernaste minröjningsfartyg är HMS Vinga och Koster (arkivbild). Foto: Jimmie Adamsson
Stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg (arkivbild).
Stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg (arkivbild). Foto: Andreas Karlsson/FBB
Några av världens modernaste minröjningsfartyg är HMS Vinga och Koster (arkivbild). Foto: Jimmie Adamsson
Stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg (arkivbild). Foto: Andreas Karlsson/FBB

Northern Coasts (NoCo) leds av tyska marinledningen och förutom flera östersjöländer deltar Storbritannien, USA, Belgien, Holland och Frankrike. Sverige deltar med ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg. Från svenska flygvapnet deltar två radarspaningsflygplan.

Många övningsmoment påminner om den verklighet som svenska Försvarsmakten möter runt om i världen i skarpa insatser som Adenviken, Libanon, Baltikum eller Afghanistan. Ett exempel på vad som övas är skydd mot små snabba båtar, liknande operationen i Adenviken. Andra är sjöövervakning, sjöminröjning och EOD-uppdrag (min- och ammunitionsröjning i marin miljö).

– Det är viktigt för oss att få öva med de nationer vi också samarbetar med i skarpa operationer, och att med dem öva rätt saker på rätt sätt, säger Jonas Wikström, chef för 4.sjöstridsflottiljen. Under övningen är Jonas Wikström chef för en större sammansatt sjöstyrka.

NoCo pågår till den 30 oktober då fartygen återvänder till Sverige igen. Vid önskan om att besöka övningen kontakta kapten Robin von Euler, svensk press- och informationsansvarig under övningen på +46 70 593 07 98