Northern Coast i ny fas

Den multinationella övningen Northen Coast har nu gått in i sin andra vecka. För ASC 890-förbandet (Airborn Surveillance and Control) innebär detta att lämna den inledande övningsfasen och gå in i något som kallas Livex. Livex står för Live Exercise och innebär att förbandet tidigast kl 14:00 får veta vilken uppgift som ska lösas nästa dag, precis som det skulle kunna vara i en skarp situation.

Besättningen på ASC 890 identifierar de fientliga flygplanen, och levererar sedan koordinaterna till de marina enheterna. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
ASC 890 på plats i Nordholz.
ASC 890 på plats i Nordholz. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
Operatörerna i ASC 890 bevakar luftrummet och varnar de marina enheterna när fienden upptäcks.
Operatörerna i ASC 890 bevakar luftrummet och varnar de marina enheterna när fienden upptäcks. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
Sverige deltar i övning Northern Coast med en ASC 890, som är en flygburen stridsledningscentral.
Sverige deltar i övning Northern Coast med en ASC 890, som är en flygburen stridsledningscentral. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
ASC 890 på plats i Nordholz. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
Operatörerna i ASC 890 bevakar luftrummet och varnar de marina enheterna när fienden upptäcks. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten
Sverige deltar i övning Northern Coast med en ASC 890, som är en flygburen stridsledningscentral. Foto: Anders Lundin/Försvarsmakten

Northern Coast är en multinationell övning som genomförs i norra Tyskland. En av uppgifterna som ASC 890-förbandet löst under Livex-delen är att med enheten ASC 890 bidra med en luftlägesbild till de marina enheterna som deltar i övningen. Genom utmärkt räckvidd på radarn kan enheten leverera en luft- och sjölägesbild som vida överstiger det de själva kan skapa med radarstationerna ombord på fartygen. I övningen har motståndarsidan haft tillgång till ett antal olika flyg- och helikoptertyper som gjort anfall mot fartygstyrkan.

ASC 890 har identifierat flygplanen samt målföljt och varnat fartygsstyrkan genom att läsa ut dessa flygplanslägen till en koordinator ombord på ett av fartygen. Koordinatorn har sedan förmedlat denna information till övriga marina enheter. Bilden som ASC 890 producerar sprids till de andra enheterna via en sambandslänk som kallas Link 16. Att få lämna Sveriges gränser och öva tillsammans med andra nationer upplevs av samtliga ASC-operatörer som väldigt positivt.

För att lösa dessa uppgifter så samverkar tre operatörer i ASC 890. En MCO (Mission control operator), en CCO (Command and Control officer) och en SO (Survalliance officer). MCO är uppdragschef och leder arbetet för operatörerna. CCO är bland annat ansvarig för den flygstridstekniska ledningen av andra flygplan. SO hanterar sensorn och ansvarar vidare för målföljning och identifiering av luftläget. Övrig besättning ombord utgörs av två piloter och en färdmekaniker.

Systemet ASC 890 (Airborn Surveillance and Control) är en vidareutveckling av det för nationella ändamål framtagna radarsystemet FSR 890 (flygburen spaningsradar), och har flygplan Saab 340 som bärare. Den stora förändringen är att ASC 890 har tre operatörsplatser, vilket medger att man kan bedriva flygburen flygstridsledning, något som inte var möjligt med FSR 890. I övrigt kan systemet användas för att inhämta information med sina sensorer och skapa ett sjö-/luftläge.