Negativt resultat är positivt

Som om det vore en kurragömmalek far schäfern Nelly fram genom rummen för att hitta det som gömts. Det är narkotika hunden letar efter.

Nelly tar en välförtjänt paus. Foto: Försvarsmakten/Pernilla Bökman
Nelly älskar sitt jobb.
Nelly älskar sitt jobb. Foto: Försvarsmakten/Pernilla Bökman
Insatschef och militärpolis Peter Widenstedt på F 17.
Insatschef och militärpolis Peter Widenstedt på F 17. Foto: Försvarsmakten/Pernilla Bökman
Nelly älskar sitt jobb. Foto: Försvarsmakten/Pernilla Bökman
Insatschef och militärpolis Peter Widenstedt på F 17. Foto: Försvarsmakten/Pernilla Bökman

– Jag hoppas att vi bara hittar det vi lagt dit själva för att hunden ska få sin belöning, säger insatschef Peter Widenstedt som är behjälplig under dagens kontroll av millitärpolisen.

Nelly är en treårig schäfertik som älskar sitt jobb. Hennes nos är så känslig att om det legat ett narkotikapreparat på ett ställe som nyligen plockats bort, markerar hon. Hon är tränad på alla typer av narkotika, även syntetiska, som amfetamin. Med pauser klara hon en effektiv arbetsdag på 4 timmar.

Under denna tid hinner hon gå igenom samtliga kaserner på F 17 där det vistas soldater (fem stycken). Belöningen för dagens arbete är en leksak som hon får leka med. Militärpolisen, eller MP som de dagligdags kallas, arbetar rent preventivt och lutar sig mot lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, LDT, för att kunna bedriva sitt arbete. På F 17 finns i dagsläget fyra militärpoliser på tredje kompaniet och under torsdagen fick de hjälp av 5:e MP-pluton ur Livgardet för att genomföra nykterhetskontroll, hastighetskontroll och sök av narkotika.
 
– Denna gången hade vi inte aviserat om att vi skulle genomföra kontrollerna, men allt har gått så som man önskar, vi hittade inget, säger Peter Widenstedt.

Den svenska militärpolisens uppgifter och särskilda befogenheter regleras i "Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen". (SFS 1980:123).
Förenklat har militärpolisen samma befogenheter som den civila polisen men endast inom Försvarsmakten. Begreppet "inom Försvarsmakten" kan avse både geografisk plats eller person eller materiel tillhörande Försvarsmakten.