Medaljering av FN-soldater från Kongo-insats

I samband med öppnandet av utställningen Fredssoldater på Armémuseum medaljerades tretton personer som deltog i FN:s insats i Kongo på 60-talet. Medaljen som kallas "Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld" delades ut av överbefälhavare Sverker Göranson.

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld. Foto: Försvarsmakten

Under åren 1960 till 1964 deltog Sverige i FN:s insats i Kongo med trupp. Under de omfattande stridigheter som svenska förband deltog i, gjordes ett stort antal modiga insatser.

– Jag är särskilt glad att få dela ut medaljer för insatser som skett för nära 50 år sedan, säger ÖB Sverker Göranson. De soldater som ska medaljeras har i allra högsta grad genomfört berömvärda insatser i internationell tjänst. De har visat prov på stort personligt mod och har framgångsrikt löst mycket svåra och riskfyllda uppgifter.

Beslutet att medaljera just dessa personer i efterhand är unikt. Elva militärer fick under 60-talet ta emot Kungliga Vasamedaljen. De här tretton personerna var också föreslagna, men när handlingarna skulle kompletteras, hade både styrkan och förslagsställarna roterat, alltså bytts ut, och beslutet verkställdes aldrig. I början av detta år togs så frågan upp igen av Kongoveteranerna genom föreningen Fredsbaskrarna.

– Det känns tillfredsställande att få slutföra den här saken efter så många år. Personligen ser jag ceremonin som ett tecken på uppskattning för alla de som gjorde insatser under den här perioden, säger ÖB Sverker Göranson.

Fyra av medaljerna tilldelades postumt till soldater som avlidit efter hemkomsten från Kongo och kommer att överlämnas till anhöriga.