Med kedjor i skogen

Efter en dryg månad av grundläggande soldatutbildning påbörjade fordonsförarna vid Swea kompani sina utbildningar på respektive fordon. Parallellt med utbildningen för militära förarbevis bedrevs körutbildning för civila körkort på behörigheterna BE och C.

Förberedelser inför vinschning. Foto: Pauline Demetriades, SkyddC
Övning i att passera stora stenar i terrängen.
Övning i att passera stora stenar i terrängen. Foto: Pauline Demetriades, SkyddC
Övningskörning i stadstrafik.
Övningskörning i stadstrafik. Foto: Pauline Demetriades, SkyddC
Övning i att passera stora stenar i terrängen. Foto: Pauline Demetriades, SkyddC
Övningskörning i stadstrafik. Foto: Pauline Demetriades, SkyddC

Intensiva teoripass om fordonens teknik och mekanik varvades med praktiska moment för att förarna skulle lära sig sina fordons olika egenskaper och funktioner. Övningar i grundläggande motorvård, felsökning och reparationer följdes av mer fordonsspecifika uppgifter såsom däckbyten och montering av snökedjor.

Då körkort och förarbevis blivit godkända fortskred utbildningen med tilläggsutbildningar för tunga släpvagnar, vinschning, bärgning och körning med avskärmad eller släckt belysning. Dessutom utbildades förarna på att använda bildförstärkare. Utöver detta ägnades även ett par dagar åt körning i terräng med och utan kedjor.

Strax stundar den första fältövningen då fordonen ska införlivas i kompaniets verksamhet.