Med Archer i centrum

Den norske artilleriinspektören, Björn Siljebroten, besökte regementet under vecka 41. Med sig hade han Rune Larsen, chef för Archerprojektet i Norge. Syftet var att dra upp riktlinjer för ett redan startat samarbete artillerifunktionerna emellan.

Norsk artilleriinspektör på besök vid A 9 under torsdagen. Överste Björn Siljebroten, här tillsammans med Torbjörn Larsson, regementschef vid A 9. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Från vänster, Rune Larsen och Björn Isaksson samtalar omkring Archer. De båda är ansvariga för Archerprojektet i respektive land.
Från vänster, Rune Larsen och Björn Isaksson samtalar omkring Archer. De båda är ansvariga för Archerprojektet i respektive land. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Från vänster, Rune Larsen och Björn Isaksson samtalar omkring Archer. De båda är ansvariga för Archerprojektet i respektive land. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.

Det har under en tid pågått ett samarbete mellan dessa två länder inom artilleriet, både i utbildning och industriella projekt. Tanken är nu att samarbetet ska bli ännu bredare för att de båda länderna på ett ännu bättre sätt ska kunna dra nytta av varandra.
– Besöket är en viktig del i ett framtida samarbete. Jag ska sätta mig in i hur de arbetar på regementet och se om vi kan jobba tillsammans inom fler spår. Just nu ligger arbetet med Archersystemet främst, och där är jag och Torbjörn Larsson eniga om att införskaffa systemet, säger Björn Siljebroten.

Bolla idéer och tankar

A 9:s regementschef Torbjörn Larsson var nöjd över att besöket kunde genomföras.
– Jag är jätteglad att Björn Siljebroten och hans kollega ville komma till oss. En av anledningarna är att visa hur långt vi kommit inom olika områden och hur våra utbildningsmöjligheter ser ut. En annan orsak är att jag inte har någon chefskollega i Sverige att bolla idéer och tankar inom artillerifrågor. Nu är det förstås Archersystemet som ligger främst när vi pratar, säger Torbjörn Larsson. Jag är också nyfiken på deras erfarenheter omkring anställda soldater vilket vi i svenska Försvarsmakten ska införa.

En annan funktion där de båda länderna arbetar tillsamman är Close Air Support, (CAS). Ett sätt att leda flygoperationer från mark.
– Utan det tidigare norska samarbetet hade inte vi på A 9 kunnat bygga upp den CAS-förmåga som vi har idag, berättar Torbjörn Larsson.

Ansvarig för det norska besöket var Claes Silfwerplatz, chef för Artilleristridsskolan, ArtSS, vid A 9. Han fick också chansen att visa vilka uppgifter och vilken verksamhet som finns vid ArtSS.

Här är exempel från agendan:

  • Projektet Archer med precisionsgranaten Excalibur.
  • Radarn, Arthur.
  • Close Air support.
  • Skolverksamheten inom ArtSS.
  • Verksamheten i stort vid ArtSS.