Lyckade landningar på Visby

Efter några hektiska veckor med drygt 140 landningar på korvett Visby kan det konstateras att en helikopter mycket väl kan baseras tillfälligt på en korvett. Testerna har gjorts under mycket varierande väderförhållanden, bland annat med vind från olika håll och med olika våghöjder.

Landning på korvetten under hög fart Foto: Pia Ericson FMV T&E
Att landa på ett fartyg under gång kräver koncentration
Att landa på ett fartyg under gång kräver koncentration Foto: Pia Ericson FMV T&E
Helikoptern vinkas in
Helikoptern vinkas in Foto: Pia Ericson FMV T&E
Däcksteamet surrar helikoptern
Däcksteamet surrar helikoptern Foto: Pia Ericson FMV T&E
Att landa på ett fartyg under gång kräver koncentration Foto: Pia Ericson FMV T&E
Helikoptern vinkas in Foto: Pia Ericson FMV T&E
Däcksteamet surrar helikoptern Foto: Pia Ericson FMV T&E

Personal under ledning av FMV:s enhet för test och evaluering har genomfört flygproven mot korvetten HMS Visby. Proverna har gjorts för att verifiera kontrakten mellan Agusta Westland (helikoptertillverkaren) och FMV:s projekt HKP 15 och projekt Visby.

– Proverna visar att Visby absolut kan operera helikopter 15. Helikoptern ska inte hangareras ombord, men väl kunna landas/startas, surras, tankas, tvättas och byta personal, säger Mats Agneus som är fartygschef.

Värdefullt även inför ME02

Erfarenheterna från proven kommer även att vara värdefulla inför kommande insats med HMS Carlskrona i Adenviken under våren 2010, där även Helikopter 15 kan komma att delta.

Förutsatt ett riksdagsbeslut kommer HMS Carlskrona att bli ledningsfartyg för den Europeiska Unionens flottstyrka i området. Verksamheten, som sanktioneras av FN, innebär att skydda mattransporter till Somalia och handelssjöfarten i området. Insatsen i området beräknas pågå under fyra månader med början i april.