Lv 6 i brittisk storövning

Just nu deltar en enhet från Lv 6 i den stora brittiska samövningen Joint Warrior.Uppgiften är att delta i skyddet av en flygbas genom att hålla koll på luftläget och kunna varna för inkommande raketer och granater.

De brittiska soldaterna ska just ut och öva patrullering runt den förläggning som föreställer flygbas i övningen. Sveriges radarstation UndE 23 håller koll på luftläget under övningen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Mattias Hallgren har fått besök av en brittisk officer som vill se hur svenskarna jobbar i sin ledningscentral (TCC-Tactical control center).
Mattias Hallgren har fått besök av en brittisk officer som vill se hur svenskarna jobbar i sin ledningscentral (TCC-Tactical control center). Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Storbritannien har anpassat sina övnings- och skjutfält för att kunna träna i en så realistisk miljö som möjligt inför insatser i Irak och Afghanistan.
Storbritannien har anpassat sina övnings- och skjutfält för att kunna träna i en så realistisk miljö som möjligt inför insatser i Irak och Afghanistan. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Mattias Hallgren har fått besök av en brittisk officer som vill se hur svenskarna jobbar i sin ledningscentral (TCC-Tactical control center). Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Storbritannien har anpassat sina övnings- och skjutfält för att kunna träna i en så realistisk miljö som möjligt inför insatser i Irak och Afghanistan. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Vi kan lära oss mycket av britterna som har verkliga erfarenheter att bli beskjutna i sina camper i Irak och Afghanistan, säger Mattias Hallgren från enheten.
De flera hundra brittiska soldaterna på förläggningen ingår i brittiska Royal Airforce infanteriregemente och har slutövning inför sin kommande insats i Afghanistan. Nu ska de patrullera i hedområdet runt förläggningen, som i övningen är en flygbas, och träna på att hantera olika situationer som kan uppstå och olika hot som riktas mot basen. Afghanska tolkar och statister (flyktingar från Afghanistan) finns också med i övningen.
Luftvärnets enhet är grupperad inne på basen, med uppgift att hålla koll på luftläget i området. Med spaningsradarn UndE 23 (underättelseenhet 23) och en taktisk ledningscentral får luftvärnet en total lägesbild och kan se allt från flygplan till granater – ett viktigt beslutsunderlag för den taktiska insatsledningen.
– Indirekt eld!
Utropet kommer från Daniel Grip på operatörsplatsen. Han ser plötsligt en granat på skärmen. Med hjälp av radarbilden ser han både varifrån den har skjutits och var den kommer att slå ner. Nu säkerställer han att det skickas ut en varningssignal inom det område där nedslagsplatsen finns. Metoden kallas Warning-RAM (varning för inkommande raketer och granater) och utvecklas just nu av luftvärnet och ska användas i nästa Nordic Battlegroup (NBG) 2011. Den luftvärnsenhet som deltar i övningen är den så kallade LAP-unit (local air picture) som ska ingå i NBG, och som nu för första gången övar tillsammans. Övningen i England är startskottet för enhetens arbete med att ta fram rutiner och regler för hur Warning-RAM ska genomföras i en eventuell insats.
– Det är spännande att vara med och ta fram nya metoder, och kunna påverka i början av ett arbete, säger Daniel Grip.
– Att kontrollera och samordna luftläget blir en allt viktigare del i luftvärnet, säger stf regementschef Ove Tirud, som besöker övningen. Internationellt sett ökar hoten mot camper, och även vi svenskar måste ha beredskap för att kunna öka skyddet av våra soldater utomlands, där Warning-RAM är en del. Att då kunna öva med britterna som har erfarenhet av högre konfliktnivåer ger oss viktiga lärdomar. Och de är i sin tur intresserade av hur vi använder våra radarstationer som håller högsta klass internationellt.