Kunskap om internationell tjänst

Från vad det är för hot och risker vid tjänstgöring i Afghanistan till vad jag ska säga till mamma när jag söker utlandstjänst. Spännvidden var stor på frågorna som togs upp under temadagen på regementet.

Fredrik Ståhlberg berättade om hur de hanterade riskerna när han tjänstgjorde i Afghanistan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Annie Åhlund visade bilder och pratade om sina erfarenheter som soldat i Afghanistan.
Annie Åhlund visade bilder och pratade om sina erfarenheter som soldat i Afghanistan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Annie Åhlund visade bilder och pratade om sina erfarenheter som soldat i Afghanistan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I veckan som gått har Skaraborgs regemente haft en temadag om internationell tjänst. En dag som var fylld med olika föreläsningar som på ett eller annat sätt handlade om tjänstgöring internationellt. Regementet har under flera år anordnat en sådan här dag för att försöka ge de värnpliktiga killarna och tjejerna så fyllig information som möjligt om vad det innebär att genomföra internationell tjänst.

Om hotbilden i Afghanistan och vad det innebär för risker berättade överste Fredrik Ståhlberg om. Med på plats under föreläsningen fanns ett par av de soldater som han tjänstgjorde tillsammans med i Afghanistan under förra året. Vad en utlandstjänst betyder för mig personligen berättade bland andra Annie Åhlund och Andreas Hansson om. Båda har varit ute i världen på uppdrag som soldater.

De värnpliktiga på regementet varvade föreläsningarna med information om den Nordic Battlegroup som ska sättas upp och stå i beredskap från 1 januari 2011.

Under dagen fanns det också möjlighet att träffa civila som tjänstgjort utomlands och officerare som varit FN-observatörer. På kvällen deltog ett tjugotal civila sjukvårdsanställda i informationen från Försvarsmedicincentrum.

Nu får alla som lyssnat fundera på om de vill vara med och göra en insats någonstans i världen, det kan vara i Afghanistan, Kosovo eller något av förbanden som ska stå i beredskap. De som vill vara med kan skicka in en ansökan - rekrytering pågår just nu.