KS 20 tar över i Kosovo

Det var under högtidliga former och med stort internationellt intresse som chefen för KS 19 Stefan Smedman lämnade över ansvaret till Torkel Nordwall och den tjugonde svenska styrkan KS 20. Ceremoni genomfördes traditionsenligt på Camp Victorias paradplan söndagen den 25 oktober.

Fanvakten ur KS 20 inväntar överlämnandet av den svenska fanan från avgående förband KS19 vid Transfer of Authority ceremonin på Camp Victoria i Kosovo den 25 oktober 2009 Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Fanvakten mottager den svenska fanan från chefen överstelöjtnant Torkel Nordwall vid Transfer of Authority ceremonin på Camp Victoria
Fanvakten mottager den svenska fanan från chefen överstelöjtnant Torkel Nordwall vid Transfer of Authority ceremonin på Camp Victoria Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Torkel Nordwall deklarerade vid sitt tal de ord som definierar KS 20,  Effekt-Kamratskap-Ansvar
Överstelöjtnant Torkel Nordwall deklarerade vid sitt tal de ord som definierar KS 20, Effekt-Kamratskap-Ansvar Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Fanvakten mottager den svenska fanan från chefen överstelöjtnant Torkel Nordwall vid Transfer of Authority ceremonin på Camp Victoria Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Torkel Nordwall deklarerade vid sitt tal de ord som definierar KS 20, Effekt-Kamratskap-Ansvar Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten

Dagen och ceremoni var speciell med många nationers representanter på plats eftersom det var på dagen 10 år sedan den första svenska bataljonen intog Camp Victoria. Paradplanen var smakfullt arrangerad med marschallalléer som kastade stämningsfulla skuggor på de över 500 svenska soldater representerades Sverige, avgående KS 19 samt tillträdande KS 20. De svenska soldaterna flankerades av ett drygt 30-tal internationella gäster samt två fanvakter.

Efter parad för fanan inledde chefen för KS 19, Stefan Smedman, med att berätta om den dubbla känsla som fyllde honom och förmodligen alla i KS 19. Den sköna känslan av att snart få vara hemma hos nära och kära samt den tyngre känslan av att lämna Kosovo, sin pluton, pluton och alla vänner i kontingenten. De band som knutits inom förbandet är mycket starka. Många av soldaterna har jobbat sida vid sida under flera år från Nordic Battlegroup, NBG 08, fram till hemresan. Förmodligen kommer många att fortsätta jobba tillsammans även i NBG 11.

När den svenska fanan var överlämnad till fanvakten i KS 20 riktade chefen för KS 20 Torkel Nordwall ett stort tack till KS 19 för sina professionella prestationer i de dagliga gärningarna samt överlämningsarbetet. Han önskade dem en säker hemresa samt lycka till i framtiden med karriär och framtid.

Avslutningsvis deklarerade Nordwall de ord som definierar KS 20:
Effekt, vi är målinriktade och gör vårt bästa.
Kamratskap, ta hand om varandra och utveckla relationer
Ansvar, det är din uppgift, gör ditt bästa

Efter fanvakternas avmarsch kommenderades parad upphör och det var med glädje, stolthet, engagemang och lust som KS 19 och KS 20 lämnade paradplanen för att inta kvällsmål.
– Nu är det vi som ska leverera som en av soldaterna sa när vi gick mot matsalen.