Kränkande klotter på förbanden inte acceptabelt

Försvarsmakten arbetar aktivt för att förbättra den psykosociala miljön för de värnpliktiga. Ändå förekommer det att värnpliktiga kränker varandra på olika sätt, visar en rapport från Värnpliktsrådet som släpps i dag.

Värnpliktsrådet släpper i dag rapporten ”Välkommen till verkligheten”, där de bland annat granskat kränkande klotter ute på förbanden. Det handlar exempelvis om värnpliktiga män som på olika sätt kränkt kvinnliga värnpliktiga.
 
Petra Jäppinen arbetar på Försvarsmaktens HR-centrum med likabehandlingsfrågor.
– Kränkningarna som beskrivs i rapporten är naturligtvis inte acceptabla inom Försvarsmakten. Vår värdegrund säger att vi ska behandla varandra med respekt, säger hon.

Försvarsmakten arbetar aktivt med utbildning av de värnpliktiga och deras befäl i frågor om likabehandling, normer och värderingar.

– Det är en stor utmaning för Försvarsmakten att hantera dessa frågor, säger Petra Jäppinen. Tyvärr är det så att den här typen av kränkningar förekommer överallt, även utanför Försvarsmakten. Den dagen vi kan utplåna dem helt i övriga samhället kan vi få bort dem från oss också.

Förbanden arbetar aktivt med problemen


Löjtnant Micael Ekdahl är jämställdhetsutvecklare på F17 och han jobbar både lokalt och centralt med jämställdhetsfrågor.

– På förbanden är vi medvetna om de här problemen och vi har tagit till aktiva åtgärder, säger han.

På F17 har alla befäl gått en kurs om normer och värderingar och många av soldaterna har nyligen gått en utbildning med genusinriktning. Dessutom är en tjej och en kille per pluton särskilt ansvarig för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Fokus på förövarna


– Nu arbetar vi mycket med förövarna och med de värnpliktigas attityder och värderingar, tidigare har man ganska ofta fokuserat på offren. Vi har märkt att vårt arbete har gett positiva resultat. Försvarsmakten ska vara bättre än andra på att hantera dessa frågor. Samtidigt är Försvarsmakten ett snitt av samhället i stort, och kränkningar av det här slaget går nog inte att få bort helt och hållet, säger Micael Ekdahl.