Koll på luftläget i NBG

Medan brittiska soldater ger sig ut för att öva patrullering runt en fiktiv flygbas, håller en enhet från svenska luftvärnet kontroll på läget i luften och kan varna om basen skulle bli beskjuten av raketer eller granater. Den luftvärnsenhet som ska ingå i Nordic Battlegroup 2011 börjar nu sin träning genom att delta i en stor brittisk samövning, Joint Warrior.

I NBG ingår en enhet ur Luftvärnsregementet med uppgiften att ha kontroll över luftläget i insatsområdet. Redan nu deltar enheten vid en övning i England. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
De brittiska soldaterna ska just ut och öva patrullering runt den förläggning som föreställer flygbas i övningen. Sveriges radarstation som ska ingå i NBG håller koll på luftläget under övningen.
De brittiska soldaterna ska just ut och öva patrullering runt den förläggning som föreställer flygbas i övningen. Sveriges radarstation som ska ingå i NBG håller koll på luftläget under övningen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
De brittiska soldaterna ska just ut och öva patrullering runt den förläggning som föreställer flygbas i övningen. Sveriges radarstation som ska ingå i NBG håller koll på luftläget under övningen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Att delta i övningen Joint Warrior är ett sätt för luftvärnet att skaffa nyttiga erfarenheter inför Nordic Battlegroup 2011. Den LAP-unit (local air picture) som Luftvärnsregementet (Lv 6) bidrar med till NBG finns med i övningen för att kontrollera läget i luften, men också för att utveckla metoder och rutiner för att bättre kunna skydda en svensk camp eller förläggning.
– Britterna har gjort det här skarpt nere i Afghanistan i flera år, säger Fredrik Skoglöf som är chef för enheten. Genom att delta här kan vi dra nytta av deras erfarenheter.

Luftvärnets LAP-unit i NBG har en ny uppgift, att utifrån luftlägesbilden också kunna varna det egna förbandet för raketer eller granater som skjuts in mot en camp eller förläggningsplats. Konceptet kallas W-RAM (Warning-Rockets, Artillery, Mortar, det vill säga varning för raketer, artillerigranater och granatkastargranater), och är något som flera europeiska länder nu arbetar med att ta fram och förbättra, eftersom den typen av hot blir allt vanligare i internationella insatser. Övningen i England är ett bra tillfälle för NBG:s LAP-unit att på detaljnivå börja ta fram metoder för hur det ska gå till när man utfärdar Warning-RAM.

– Det handlar om allt från i vilka intervall larmsirenen ska ljuda till åt vilket håll soldaten ska kasta sig när sirenen ljuder, säger Fredrik Skoglöf. Det gäller också vilka underlag vi ska ta fram till högre chef och hur de ska presenteras.

– Strävan är att rädda liv, det är ju ytterst det som de här metoderna handlar om, säger Mattias Hallgren som jobbar med att ta fram de nya metoderna och rutinerna. Det är stimulerande att jobba med att en uppgift som har bäring mot både skarp insats och den vanliga soldatutbildningen hemma på bataljonen.

Till NBG:s LAP-unit hör radarstationen UndE 23 (underrättelsenhet 23) och en ledningscentral, TCC (Tactical Control Center), som gemensamt presenterar den totala luftlägesbilden.

–Indirekt eld!
Utropet kommer från Daniel Grip på operatörsplatsen i TCC. Han ser plötsligt en granat på skärmen. Med hjälp av radarbilden ser han både varifrån den har skjutits och var den kommer att slå ner. Nu säkerställer han att det skickas ut en varningssignal inom det område där nedslagsplatsen finns. Nästa steg blir att presentera informationen för högre chef, som ett underlag för att fatta taktiska beslut.

Daniel Grip som normalt tjänstgör i 61 luftvärnsbataljonen tycker att arbetet inför NBG är stimulerande.
– Det är kul att vara med och påverka i början av ett sådant här arbete. Sedan måste vi ju ha stor bredd. Uppgiften omfattar allt från luftlägesbild och Warning-RAM till att kunna leda soldater i strid.