Kapten på nytt sätt

Tio veckor, så lång är den nya försvarsmaktsgemensamma funktionsutbildningen för tekniker som ska bli kaptener. Just nu avslutar kaptenselever från alla tre arenorna, mark, sjö och luft, sin kurs med en veckas stabsövning för att tillämpa det de lärt sig.

Martin Lennartsson hade rollen som Air Ops under stabsövningen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

I ledningsträningsanläggningen på FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) sitter 23 blivande kaptener i olika staber, fullt upptagna med att lösa olika uppgifter. Stabsövningen utspelar sig i en internationell miljö, och det är tekniska och logistiska problem som ska lösas. Martin Lennartsson från flygflottiljen i Kallinge (F 17) sitter just nu som så kallad Air Ops och håller kontakten mellan flygförband och markförband.
Han har just kommit hem från Ungern efter tre och ett halvt års tjänst med införandet av JAS 39 Gripen och uppskattar den nya möjligheten att kunna välja fritt i vilken ordning man går sina kurser inom funktionsutbildningen.
– Det har varit oerhört värdefullt att kunna ta hänsyn till vad som passar mig och familjen, säger Martin. Nu går jag kursen här på FMTS först, och tar den grundläggande kursen vid Militärhögskolan till våren, istället för att göra tvärtom.

– Att man numera kan välja sin utbildningsgång är positivt, säger Magnus Heimler som är ansvarig för de tekniska yrkes- och befattningskurserna mot kaptens grad vid FMTS. Eftersom alla yrkes- och befattningskurserna numera är separata kurser så finns möjligheten att skräddarsy sin utbildningsgång. Det blir lättare för den enskilde eleven att planera.

Chefen för FMTS har beslutat att alla som vill bli kapten i teknisk tjänst måste genomföra den här tekniska utbildningen – en sorts kvalitetsstämpel på de tekniska kaptenerna. Under utbildningen får eleverna kunskap om bland annat internationella regler och krav för teknisk tjänst, liksom om ”human factors” – ett välkänt begrepp för en tekniker i flygvapnet men nytt för övriga kategorier. Human factors – den mänskliga faktorn – handlar om att identifiera och komma tillrätta med fel som uppstår i människans möte med tekniken. Genom att samla på sig erfarenheter och dela med sig av dem minimerar man risken för olyckor eller fel.

– Det har varit en intressant utbildning, och det bästa är att vi fått en övergripande bild av hur den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten fungerar, säger Martin Lennartsson.