Kadetter på skjututbildning

Som ett led i utbildningen mot att bli specialistofficer och insatsgruppchef i Försvarsmakten har kadetterna på Logistikskolan (LogS) vid Trängregementet genomfört utbildning på de vanligaste vapensystemen.

Många av kadetterna använde pansarskott för första gången. Vid dagens slut var dock träffresultatet bra. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Stridsfältsbelysning för pansarskottskyttarna.
Stridsfältsbelysning för pansarskottskyttarna. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Spänning inför första skarpa pansarskottet. Skjutställningen är väldigt viktig.
Spänning inför första skarpa pansarskottet. Skjutställningen är väldigt viktig. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Kadetterna har genomfört praktiska prov för att kunna vara kastledare vid kast med spränghandgranat.
Kadetterna har genomfört praktiska prov för att kunna vara kastledare vid kast med spränghandgranat. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Stridsfältsbelysning för pansarskottskyttarna. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Spänning inför första skarpa pansarskottet. Skjutställningen är väldigt viktig. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten
Kadetterna har genomfört praktiska prov för att kunna vara kastledare vid kast med spränghandgranat. Foto: Per Magnusson/Försvarsmakten

Under vecka 38 och 39 har kadetterna genomfört instruktörsutbildning på Automatkarbin 5C (AK5C) samt blivit bekanta med den nya modellen av skjututbildning i Försvarsmakten. Även grundläggande utbildning i att hantera handgranater och pansarskott har genomförts under denna period. Vissa av kadetterna hade vid utbildningsstarten aldrig varit i kontakt med pansarskott, men fick snabbt upp färdigheten att nyttja systemet, bland annat med hjälp av simulatorutrustning.

För att pröva kadetternas färdigheter och kunskaper avslutades den grundläggande vapenskolan med en vecka på Skövde skjutfält där färdighetsträning och skjutning med övningsvapen pansarskott genomfördes i dagsljus såväl som i mörker. Kadetterna kastade skarpa handgranater och genomgick utbildning till kastledare, vilket de kommer att kunna agera som då de anställs i Försvarsmakten.

Som final på veckan sköt samtliga kadetter skarpa pansarskott och genomgick delar av utbildningen mot att bli skjutledare för just skarpt pansarskott m/86. Fortfarande återstår dock några delar innan de kan examineras.

– Utbildningen har varit mycket bra och givande, kadetterna är nöjda, säger utbildningsbefäl Per Magnusson. Jag är också nöjd med både träffresultat och utbildningsnivå.