Jan Thörnqvist tar befälet över operation Atalanta

Från mitten av april nästa år och fyra månader framåt kommer Sverige att ha ledningsansvaret för operation Atalanta utanför Somalias kust. Rollen som Force Commander har gått till kommendör Jan Thörnqvist och omkring 2000 personer från olika europeiska länder kommer att stå under hans befäl.

Jan Thörnqvist, blivande svensk Force Commander. Foto: Zarah Jonsson/Info-S

– Uppgifterna och utmaningarna kommer att bli många och ansvaret är stort, men detta är verkligen något som jag ser fram emot att ta mig an, säger han.

HMS Carlskrona planeras vara ledningsfartyg för hela EU:s insats i Adenviken, och är det fartyg som Jan Thörnqvist kommer att befinna sig på när han leder sina styrkor ute till havs.

Jan Thörnqvist är just nu chef för Marinbasen i Karlskrona och kommer under hösten att inneha båda posterna. Därefter ska han successivt övergå till att enbart fokusera på jobbet som Force Commander.
– Jag kommer med stöd av insatsstaben och marintaktiska staben börja rekrytera ett CPT (Core Planning Team) som kommer att utgöra den svenska stommen i FHQ (Force Headquarters) under insatsen.

Det svenska bidraget består totalt av cirka 160 personer och rekrytering pågår just nu.