Jägargrupperna tar form

Jägarövning 2 fortsätter vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur och har nu nått halvvägs. I drygt sju dygn har soldaterna nu varit i fält och övningen är inne i den grundläggande stridsutbildningen. De senaste dagarna har bjudit på klart och kallt väder, det har inneburit ned till 15 minusgrader på natten och strålande sol med någon enstaka minusgrad på dagen.

Jägarsoldater under övning i strid från stridsställning med understödsvapen. Foto: Jonny Andersson, I 19
Övning i strid med mörkerhjälpmedel.
Övning i strid med mörkerhjälpmedel. Foto: Jonny Andersson, I 19
En av jägarplutonerna under ett övningsmoment i oplanerad strid eller så kallad sammanstöt.
En av jägarplutonerna under ett övningsmoment i oplanerad strid eller så kallad sammanstöt. Foto: Jonny Andersson, I 19
Övning i strid med mörkerhjälpmedel. Foto: Jonny Andersson, I 19
En av jägarplutonerna under ett övningsmoment i oplanerad strid eller så kallad sammanstöt. Foto: Jonny Andersson, I 19

Den grundläggande stridsutbildningen bedrivs med skarp ammunition och målsättningen är att efter utbildningen skall jägargrupperna kunna lösa stridsuppgifter i grupp. Efterhand grundutbildningen fortsätter under detta och nästa år kommer uppgifter att lösas i pluton och med understöd av indirekt eld.

Grunder patrulltjänst

Stridsutbildningen har föregåtts av ett par dygns patrullutbildning och spaningsutbildning. Patrullutbildning omfattar grunderna som jägargruppen behöver för att lösa exempelvis förflyttning, förläggning och rapportering. Under spaningsutbildning övas spaning dygnet runt mot en motståndare.

Mörkret

Oktober i Arvidsjaur bjuder på många mörka timmar per dygn och det ställer många krav på soldaterna. Rutiner att hantera vapen och utrustning måste alltid fungera och det gäller dygnet runt. För att underlätta förflyttning, strid och spaning sker utbildning av mörkerhjälpmedel såsom bildförstärkare och stridsfältsbelysning.

Nästa skede i övningen är en kortare återhämtning och därefter väntar utbildningskontroll och en längre tillämpad överlevnadsutbildning. Övningen avslutas den 22 oktober med utdelning av jägarmärke respektive grön basker för berättigade.