Högtidlig avslutning på jägarövning

De femton dygnen i fält har satt sina spår i ansiktena på soldaterna vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. En lång övning som har bjudit på regn, snö, mörker och temperaturer ned till minus 15 grader. Jägarsoldaterna har bland annat övat strid med skarp ammunition, spaning och taktiska förflyttningar både dag och natt. Övningen avslutades med några dygns tillämpad överlevnad.

Plutonsbefälet Dahlin erhåller jägarmärket av chefen för andra jägarskvadronen, major Björn Eliasson. Foto: Jonny Andersson/I19
Bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund tar emot jägarbataljonen på Lillbergets topp.
Bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund tar emot jägarbataljonen på Lillbergets topp. Foto: Jonny Andersson/I19
Stolta jägarsoldater.
Stolta jägarsoldater. Foto: Jonny Andersson/I19
Jägarmärket.
Jägarmärket. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund tar emot jägarbataljonen på Lillbergets topp. Foto: Jonny Andersson/I19
Stolta jägarsoldater. Foto: Jonny Andersson/I19
Jägarmärket. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Överlevnadsutbildningen har genomförts på södra delen av Arvidsjaurs skjutfält. Nätterna har bedrivits i grupp och enskilda bivacker. Utan sovsäck är mängden granris och tillgången på ved helt avgörande för kvalitén på nattens sömn, och det visar sig att hårt arbete lönar sig. Att hela tiden dricka mycket har varit huvudbudskapet för att bibehålla ett gott stridsvärde. Utspisning av färska livsmedel har föregåtts av utbildning i fångstmetoder och tillagning.

Flykt

Jägarsoldaternas sista uppgift under övningen var en längre dold förflyttning med hotet från både hundpatruller från Norrbottens flygflottilj, F 21 och soldater ur andra vakt och insatsplutonen. Snabbhet är en framgångsfaktor för att undkomma hundarna och de var trötta jägarsoldater som kom till slutmålet tidigt på torsdagsmorgonen den 22 oktober.   

Baskerceremoni

På torsdagen, femton dagar efter att soldaterna gick ut på övningen var de åter tillbaka till kasernområdet. På Lillberget ovanför Arvidsjaur högtidlighölls avslutningen av Jägarövning 2 med en ceremoni som gav berättigade jägarmärke respektive grön basker. Bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund avslutade övningen och förtydligade kamratskapets betydelse för jägartjänsten.

Stolta jägarsoldater

Jägarsoldaterna Taxén och Gamerov upplevde övningen som lång och krävande.
– Det har krävts ett fungerande grupparbete där alla har haft sina ”toppar och dalar”. Det var en skön känsla att erhålla den gröna baskern med det förgyllda märket för Norrlands dragoner som ett bevis på ett steg i utbildningen, sa Taxén och Gamerov efter ceremonin.

Plutonsbefälet Nilsson är gruppchef på 32:a jägarplutonen och har nu genomfört mer än sex av sina 14 månader vid jägarbataljonen.
– Jag kan konstatera att den här övningen har visat att arbetskapaciteten är långt mycket högre både för gruppen och för mig själv än man kunde tro, sa Nilsson.
Som ett bevis på sina personliga kvalitéer och utbildningsståndpunkt erhöll Nilsson tillsammans med övriga godkända befälselever utbildningstecknet för jägare, det så kallade jägarmärket.