HMS Sundsvall på sjöräddningsuppdrag

Klockan 13.11 den 29 september fick sjöräddningscentralen, MRCC, i Göteborg ett telefonsamtal – ”Sitter i segelbåt, problem” – sedan bröts samtalet. Efter många eftersökningar och sporadiska SMS från personerna i segelbåten fick man fram en position och korvetten HMS Sundsvall kallades dit tillsammans med helikopter.

HMS Sundsvall (arkivbild) Foto: 4.sjöstridsflottiljen
Besättningen vinschas upp till räddningshelikoptern
Besättningen vinschas upp till räddningshelikoptern Foto: HMS Sundsvall
Besättningen vinschas upp till räddningshelikoptern Foto: HMS Sundsvall

Under tisdagens hårda väder hamnade flera båtar i nöd i närheten av Gotland. Marinen som deltar i Försvarsmaktens beredskapsövning Dagny fanns i närheten och kunde självklart ställa upp.

MRCC som är ansvarigt för sjöräddningsuppdrag arbetade intensivt med att söka reda på vem som ringt det avbrutna samtalet, man sände SMS och frågade efter båtens position. Slutligen fick man svar och kunde avgöra att det sänts via en mast på Gotska Sandön. När positionen var känd  larmades alla enheter till sjöss.

HMS Sundsvall som låg en timmes färd ifrån den nödställde bröt övningen och satte genast fart ditåt. När man kommit fram hittades en liten segelbåt av märket ”Stortriss” med en bruten mast. Ombord fanns två personer som var oskadda men sjösjuka. Sjön gick hög och man valde då att rädda personerna från båten genom att vinscha upp dem till en helikopter.

På grund av det dåliga vädret kunde man inte bärga segelbåten utan att riskera skador på HMS Sundsvall och även riskera att sänka den lilla segelbåten. Insatsen avbröts av MRCC strax därefter.

Helikoptern gick ut ännu en gång för att rädda båtägarens tillhörigheter. I dag vet man tyvärr inte vad som hänt med själva båten, men den befaras ha sjunkit.