Hemkomna soldater tackades

Efter nästan sju månaders tjänstgöring i Kosovo upplöstes på fredagen den 19:e kosovostyrkan under en traditionell medaljceremoni på Livgardet. Arméinspektör Berndt Grundevik talade till förbandet och tackade soldaterna för deras insatser. Han riktade även stor tacksamhet till alla anhöriga för deras stöd under tjänstgöringstiden.

KS 19 uppställda tillsammans för sista gången. Foto: Fagerstedt/Försvarsmakten
General Berndt Grundevik talade till kontingenten och delade ut medaljen till KS 19.
General Berndt Grundevik talade till kontingenten och delade ut medaljen till KS 19. Foto: Fagerstedt/Försvarsmakten
General Berndt Grundevik talade till kontingenten och delade ut medaljen till KS 19. Foto: Fagerstedt/Försvarsmakten

Det var på Livgardet som insatsen fick sin början i januari i år i både utbildning och övning, och det var på Livgardet som insatsen fick sitt avslut under medaljceremonin. KS 19 roterade hem under tisdagen och onsdagen. Under veckan har man genomfört hälsokontroller och hemkomstsamtal samt lämnat tillbaka materiel.

På fredagen samlades förbandet för sista gången och arméinspektör Berndt Grundevik delade ut Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Grundevik talade till förbandet med stor stolthet och berömde allas insatser.
– Ni har alla uppnått goda resultat i era olika befattningar, och genom detta bidragit till ett gott anseende för Försvarsmakten och Sverige. Därutöver har er öppenhet och kamratskap bidragit till interoperabilitet och bra samarbete med andra nationer.

Över åttatusen soldater

Den 25 oktober var det tio år sedan svenska soldater klev in i Kosovo för första gången. Arbetet med att bygga upp en trygg och säker miljö i Kosovo har varit gediget och framgångsrikt. Hittills har 19 Kosovostyrkor och 8 472 svenska soldater tjänstgjort under den Nato-ledda styrkan Kosovo Force och därmed bidragit till den positiva utvecklingen som skett och sker i Kosovo.
– Det är den svenske soldatens kvalité som gör de svenska fredsbevarande insatserna framgångsrika. Försvarsmakten behöver er i insatsorganisationen både i dag och i morgon, avslutade Grundevik sitt tal till KS 19.

Kärt återseende, kärt avsked

När medaljceremonin var avslutad blev det ett kärt och efterlängtat återseende av nära och kära, men det blev ett precis lika kärt avsked för soldaterna i KS 19 när de skulle ta farväl av varandra. Över hälften av dem tjänstgjorde tillsammans även under EU-styrkan Nordic Battlegroup 2008 och har därmed hängt ihop i snart tre år. I närmare tio månader har soldaterna arbetat ihop och löst skarpa uppgifter i Kosovo tillsammans. Saknaden kommer att bli stor, och en återträff för soldaterna väntar i slutet på mars.