H.M.Konungen besökte ubåten HMS Halland

Kung Carl XVI Gustav besökte nyligen ubåten HMS Halland. Tillsammans med chefen för ubåtsvapnet embarkerade konungen ubåten till sjöss och medföljde på en dagstur i djupet.

Hans Majestät Konungen. Foto: Försvarsmakten

Efter en säkerhetsgenomgång genomfördes en kortare presentation om ubåtsflottiljens verksamhet och förmåga. Därefter intog ubåten undervattensläge så kungen fick inblick i hur en ubåt fungerar i ett skarpt läge.

Under tiden som ubåten var i undervattensläge intogs en lunch, därefter visades ubåtens fulla förmåga i händelse av en insats. Ubåtens yrkesområden så som maskinrum och maskincentral, vapenavdelning samt ubåtens teletekniska områden och stridsledning visades upp. Besöket avslutades med att ett simulerat torpedanfall genomfördes utan att någon torped sköts iväg.

Kungen debarkerade ubåten senare under eftermiddagen.