Fortsättning följer?

För soldaterna i KS 19 är insatstiden i Kosovo snart slut men många vill fortsätta arbeta för Försvarsmakten. Och nu är flera förändringar på gång, bland annat talas det om ett yrkesförsvar med anställda soldater och så är det snart dags för Nordic Battlegroup 2011.

Generalmajor Anders Brännström besökte Kosovo för att informera om det senaste i Försvarsmaktens arbetsläge. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Major Ulama och kapten Sparre, kompanichefer från NBG 11, fick svara på många frågor från skyttesoldaterna.
Major Ulama och kapten Sparre, kompanichefer från NBG 11, fick svara på många frågor från skyttesoldaterna. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Många av soldaterna i KS 19 vill fortsätta arbeta för Försvarsmakten och NBG 11 är ett alternativ.
Många av soldaterna i KS 19 vill fortsätta arbeta för Försvarsmakten och NBG 11 är ett alternativ. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Major Ulama och kapten Sparre, kompanichefer från NBG 11, fick svara på många frågor från skyttesoldaterna. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Många av soldaterna i KS 19 vill fortsätta arbeta för Försvarsmakten och NBG 11 är ett alternativ. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

På soldaternas initiativ bjöds två kompanichefer från NBG 11 in till Camp Victoria i veckan för informationsträffar och igår kom även generalmajor Anders Brännström för att prata om framtidens anställningsavtal i det kommande yrkesförsvaret.

Flera av soldaterna i KS 19 har, när insatstiden i Kosovo är slut, arbetat för Försvarsmakten i tre år och för dem som rekryterades till NBG 08 direkt efter värnplikten, är tiden som soldat ännu längre. Det innebär en erfarenhet och en kontinuerlig utbildning som inte många soldater i Försvarsmakten har, en kompetens värd att behålla.

Många av soldaterna är intresserade av att fortsätta arbeta för Försvarsmakten, och de diskussioner som nu förs gällande ett yrkesförsvar i Sverige har fått soldaterna att spetsa öronen lite extra. Generalmajor Anders Brännström besökte igår Kosovo och Camp Victoria i syfte att klargöra arbetsläget kring det nya personalförsörjningssystemet.
– Det är den största frågan vi jobbar med i Försvarsmakten just nu. Den frågan är svårast och viktigast, sa generalmajor Brännström till soldaterna under en av informationsgenomgångarna.

Än finns inte alla svar men generalmajor Brännström redogjorde för vad som är Försvarsmaktens inriktning och målbild. 
– Vi är på väg in i ett yrkesförsvar med kontrakterade och anställda soldater, och ni har den profil vi söker. När vi är klara med kontraktens utformning ser vi gärna att ni söker kontakt med oss.

Nordic Battlegroup 2011

Under den gångna veckan har även två kompanichefer från NBG 11 på Skaraborgs Regemente P 4 besökt KS 19 för att informera om hur NBG 11 kommer att se ut samt att ge soldaterna möjlighet att ställa frågor kring avtal, villkor och lön.
– Vi vill se att så många som möjligt får chansen att söka till NBG 11 och vi vill inte glömma bort de soldater som nu arbetar i utlandsstyrkan. Vi vill med det här besöket erbjuda saklig information och svara på de frågor soldaterna kan tänkas ha, säger major Ulama, kompanichef för trosskompaniet vid P 4 i NBG 11.

De informationsgenomgångar som varit under veckan har varit välbesökta och det finns ett tydligt intresse hos soldaterna att fortsätta arbeta för Försvarsmakten. 
– Det var jättebra att de kom hit. Nu fick man svar på mycket av det man har funderat över. Och det kändes ärligt och uppriktigt. Hade de inget svar på frågan sa de det rakt ut, istället för att gissa eller spekulera, säger Karlsson, skyttesoldat som även tjänstgjorde i NBG 08.

Även om besöken var korta var det väldigt givande för hela kontingenten, framförallt gav det soldaterna en känsla av delaktighet i processen. 
– Det är skönt att Försvarsmakten är nära en lösning. Försvarsmaktens ledning påvisar ett engagerat ledarskap mot soldater och insatsförband, säger kontingentschef överstelöjtnant Stefan Smedman. 
– Och jag uppskattar verkligen att generalmajor Brännström och kompanicheferna från P 4, major Ulama och kapten Sparre, ville ta sig tid för oss så att vi får följa utvecklingen av arbetsläget, fortsätter han.

Generalmajor Anders Brännström tog tillfället i akt under sitt besök och tackade för de insatser soldaterna genomfört under både NBG 08 och i Kosovo.

Den stora rekryteringen till NBG 11 och de internationella insatserna sker med start måndag den 19 oktober på mil.se/rekrytering.

Broschyr: Nordic Battlegroup 2011 (pdf, nytt fönster)