Försvarsmakten arrangerar EU-konferens om miljö och säkerhet

Stockholm blir centrum för diskussioner kring hur klimatförändringar påverkar den globala säkerheten när internationella experter och representanter för EU:s medlemsstater samlas på torsdagen. Konferensen är en del av det svenska EU-ordförandeskapet.

Försvarsmaktens miljöchef Arne Wessner. Foto: Zarah Jonsson

Försvarsmakten är delarrangör av EU-konferensen ”Environment Climate Change and Security – Facing the Challenges” som äger rum på Försvarshögskolan i Stockholm på torsdagen.

Arne Wessner är försvarsmaktens miljöchef:
– Klimatet påverkar oss, och vi påverkar klimatet. Försvarsmakten verkar genom sina utlandsinsatser i områden som är mycket känsliga för miljöpåverkan. Miljöförändringar kan leda till konflikter, något som också påverkar säkerheten. Därför är miljöfrågor en viktig del av Försvarsmaktens arbete, säger Arne Wessner.

Försvarsmakten arrangerar konferensen i samarbete med Försvarsdepartementet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sida och Fortifikationsverket. Bland föreläsarna är försvarsminister Sten Tolgfors, Niklas Granholm, forskare vid FOI och expert på Arktis, och Pekka Haavisto från Finland som arbetat med miljövård och humanitära frågor som miljöminister, på uppdrag för FN och som EU:s speciella sändebud.

Sverige drivande internationellt inom miljöfrågor


– Sverige är drivande internationellt inom miljöfrågor på det militära området. Vi fokuserar vårt arbete främst på utlandsinsatserna, eftersom vår möjlighet till påverkan är störst där. Våra soldater utbildas i miljöfrågor innan de åker på internationella insatser. Dels för att de ska vara medvetna om vilka säkerhetsrisker som kan uppstå vid miljöpåverkan, dels för att minimera de ekologiska fotavtryck de lämnar i de områden där de verkar, säger Arne Wessner.