Försvara Sverige

I veckan övar Försvarsmakten sin beredskap och skyddet av Sverige. Totalt deltar 1 600 soldater och sjömän, ett stort antal stridsfordon, fartyg och stridsflygplan i övningen. Från F 21 deltar sextiotalet personer, JAS 39 Gripen och SK 60-flygplan.

Transport av materiel och personal är en del i den pågående beredskapsövningen. Foto: Louise Levin
Ove Karlsson, chef för materielgruppen på flygunderhållskompaniet, håller koll på den materiel som har packats.
Ove Karlsson, chef för materielgruppen på flygunderhållskompaniet, håller koll på den materiel som har packats. Foto: Louise Levin
Ove Karlsson, chef för materielgruppen på flygunderhållskompaniet, håller koll på den materiel som har packats. Foto: Louise Levin

Övningen inleddes med en beredskapskontroll och har under veckan övergått till en funktionskontroll. Fokus ligger på att öva ledningsmetodik och resultatet kommer att visa både våra styrkor och de områden som kan utvecklas ytterligare.

– Övningen ger ett bra avstamp hur vi ska gå vidare i organisation och ledning av en av Försvarsmaktens huvuduppgifter, att försvara Sveriges territoriella integritet, säger Ronny Karlsson lokal övningsledare vid F 21.

Från a till b

När övningsordern om beredskapshöjning kom påbörjades uppgiften att hävda Sveriges gränser. Gripenplan lämnade flottiljen för att verka från annan plats och utrustning för att kunna lösa uppgifter packades i pallar för transport.

– Det är viktigt att logistiken fungerar. Att flyga från en plats till en annan är en del, men att personal, reservdelar och arbetsverktyg också flyttas är viktigt att det övas, säger han.

Övningen går mot sitt slut och ställföreträdande flottiljchef, Dennis Hedström, är mycket nöjd med förbandets insats.

– Vi har ännu en gång visat att vi har en samövad trupp och att flygstridskrafterna är en viktig del av försvaret av Sveriges gränser, säger han.