Förstärkningar till Afghanistan

Försvarsmakten har beslutat att skicka ner delar av den strategiska reserven till Afghanistan. – Den första valomgången gav oss ett antal erfarenheter. Och för att säkerställa att den andra valomgången genomförs så säkert och bra som möjligt vill vi nu förstärka förbandet med ytterligare ett antal soldater, säger överste Lars Hammarlund vid armétaktiska staben.

Totalt rör det sig om en förstärkt pluton på omkring 50 soldater från 313:e luftburna skvadronen på K3. Inriktningen är att soldaterna åker i början av november och stannar till slutet av året.
– Det innebär att de också finns på plats när den nya Afghanistanstyrkan tar över det svensk-finska ansvarsområdet, säger Lars Hammarlund.

Den strategiska reserven är en styrka som leds och utbildas av Livregementets husarer, K3, i Karlsborg. Förbandet består kontraktsanställda soldater och officerare och ska kunna lösa olika uppgifter med kort förvarning.

Skvadronen arbetar främst till fots eller med lämpliga fordon. Den har god rörlighet och förmåga att utföra uppgifter över hela konfliktskalan (humanitär stöd till väpnad konflikt). Exempelvis kan den stödja pågående utlandsuppdrag, bistå vid humanitär hjälp eller delta i en fredsframtvingande operation