FMTS utredning om motorsågskurs klar

Den interna utredningen om vad som hände vid en motorsågskurs på FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) är nu avslutad och inskickad till högkvarteret för granskning. Den viktigaste slutsatsen är att ingen kritik kan riktas mot verksamhetssäkerheten.

Utredningen startade när FMTS fick kritik av två anonyma medarbetare för bristande verksamhetssäkerhet och alkoholintag på tjänstetid vid en motorsågskurs i juni i år. Kritiken framfördes dels i en skrivelse till högkvarteret, dels i en artikel i Hallandsposten. Skolans ställföreträdande chef Hans Hansson har nu studerat all dokumentation kring kursen och genomfört intervjuer med både ansvariga och deltagare, i syfte att utreda dels om verksamhetssäkerheten brustit, dels om chefen för FMTS, Mats Klintäng, begått några fel i sin tidigare hantering av ärendet.
Eftersom det är en intern utredning, lämnas den nu vidare till högkvarteret för granskning och avdömning.

– Den viktigaste slutsatsen är att allt som gäller verksamhetssäkerheten är i sin ordning, säger FMTS stf chef Hans Hansson. Kursdeltagarna har druckit alkohol, men det skedde först när kursen hade avslutats och övningsdygnet avbrutits, alltså på fritiden. Samtidigt vill jag trycka på att en chef alltid måste överväga om det är lämpligt att överhuvudtaget dricka alkohol i samband med en kurs.

Han konstaterar dock att det finns brister i kunskapen om hur och när övningsdygn ska nyttjas, och föreslår en kompletterande arbetstidsutbildning för alla chefer på FMTS.

För mer information, kontakta:

Hans Hansson, stf chef FMTS
Tfn: 035-266 20 04