Flygtekniker i framtida miljö

I en hangar på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, pågår full aktivitet. Här utbildas framtidens flygtekniker – 2 400 timmar jämnt fördelade mellan teori och praktik. Yrket är minst sagt praktiskt, och färdigheterna att skruva och meka går inte att läsa sig till.

Det är inte alltid som det är lättillgängligt när tekniken ska underhållas. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
När praktik är som roligast, här pågår ett motorbyte på en JA 37 Viggen.
När praktik är som roligast, här pågår ett motorbyte på en JA 37 Viggen. Foto: Mikael Eriksson/Försvarsmakten
När praktik är som roligast, här pågår ett motorbyte på en JA 37 Viggen. Foto: Mikael Eriksson/Försvarsmakten

Flygtekniksektionen har byggt upp en autentisk miljö för eleverna i hangaren och här jobbar de enligt samma rutiner som på flygkompanierna runt om i landet. Syftet är att de ska få lära känna den miljö som de ska arbeta i sedan. Klimatet genomsyras av en bra stämning och ett gott kamratskap.
– Det blir så, vi jobbar tätt ihop både lärare och elever och det är roligt, berättar Mikael Eriksson som är sektionschef. Det här konceptet har vi jobbat fram tillsammans, miljön och rutinerna och det känns bra.

Grundläggande flygteknik

Sektionen ansvarar för all grundläggande flygteknisk utbildning för blivande flyg- och helikoptertekniker vid FMTS. Utbildningen regleras av RML (regler för militär luftfart) och kvalitetssäkras så att resultatet av utbildningen, den färdige flygteknikern, blir samma år efter år.

Praktiken styrs också av en momentplan som innehåller vad de ska göra där många moment är obligatoriska och några är frivilliga men bra att ha gjort. Underhållet som görs är både förebyggande och avhjälpande. I det avhjälpande underhållet förekommer felsökning som är en viktig del av utbildningen då eleverna bland annat får utöva sina systemkunskaper. Vid felsökning kan de få ett uppkommet fel som piloten uppmärksammat, och då gäller det att orientera var felet är och åtgärda det.

Examinationer

När eleverna först kommer ut i hangaren har handledaren en större roll men den krymper allt eftersom. Eleverna jobbar på självständigt och frågar när de kör fast. Med jämna mellanrum blir eleverna bedömda av handledare, då tittar de på hur de planerar och utför arbetet, hur säkerhetsmedvetna de är och så vidare. Eleverna genomför även praktiska examinationer.

Tre SK 60 och en JA 37 Viggen finns att tillgå i utbildningssyfte i det praktiska skedet. När eleverna gjort ett visst antal praktiska timmar och moment finns där även en J 35 Draken i hangaren som fortfarande är i flygande tjänst. När de får arbeta på den maskinen finns det alltid en tekniker som signerar underhållet och som är ytterst ansvarig. För eleverna är det en milstolpe i utbildningen – då är de på god väg!

Inom flygvapnet finns en kultur som uppmanar de anställda att anmäla alla fel och brister och på så vis dra lärdom av det. Den kulturen råder vid sektionen också och blir en självklarhet för eleverna.
– Om något händer så skriver vi en anmälan i ett särskilt rapporteringssystem. Sen lyfter vi anmälan, oftast på morgonsamlingarna, och pratar om det, varför hände det och hur ska vi göra för att det inte ska hända igen, säger Mikael. Vi diskuterar igenom felen och bristerna och lär oss av dem!