Flygburen spaningsradar i beredskapsövningen

Tidigt på måndagsmorgonen ringer ställföreträdande chefen för Transport- och specialflygenheten och beordrar inställelse på F 7:s bas på Malmen, hemmabas för Försvarsmaktens flygande spaningsradar, FSR 890. Så inleds Försvarsmaktens beredskapsövning för personalen som arbetar med FSR 890-systemet.

FSR 890 deltar i beredskapsövningen. Foto: FBB

Väl på arbetsplatsen inleds dagen med ordinarie morgonbriefing och därefter samlas cheferna för en särskild ordergenomgång med anledning av övningen. Kontroller av personalläge och materielstatus genomförs. Från klockan 09.30 är förbanden klara att verka i rollen som flygburen spaningsradar.

Flygande spaningsradar, FSR 890, är en viktig kugge i beredskapen för att hävda Sveriges territoriella intergritet. Därför deltar detta system i Försvarsmaktens beredskapsövning. Uppgiften för FSR 890 är att under övningen leverera radarinformation och genomföra underrättelseinhämtning som stöd till taktiska chefer i Försvarsmakten.