Svensk-finska styrkan planerar inför ny valomgång i Afghanistan

I november blir det en ny valomgång i Afghanistan och den svenska-finska styrkan förbereder sig för att stötta afghansk militär och polis vid eventuella oroligheter i samband med valet.

Olof Granader, chef för den svenska styrkan Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten

Överste Olof Granander är chef för den svenska styrkan FS17 i Afghanistan.

- Vår uppgift är att stödja afghansk polis och militär vid behov. Just nu fokuserar vi på den nya valomgången i november. Vi ser över våra egna resurser och följer samtidigt den lokala utvecklingen och planeringen i dialog med de afghanska myndigheterna, säger Olof Granander.

Olof Granander tror att intresset för att gå och rösta kommer att vara lägre denna gång än det var vid valet i somras. Dessutom är det kort om tid för de afghanska myndigheterna att planera för logistiken kring valet, vilket kan göra att det blir färre vallokaler. Höstklimatet gör också terrängen mer svårframkomlig än i somras, något som måste tas med i planeringen.

Gott samarbete med finska försvarsmakten


Vid valet i somras stöttades den svensk-finska styrkan av 80 finska soldater samt en C-130 Herkules. De 80 finska soldaterna har fullgjort sitt uppdrag och åker hem i nästa vecka. Olof Granander beskriver samarbetet som mycket gott.

- Vi har ett mycket gott samarbete med finnarna och de har skött sina uppgifter på ett mycket professionellt sätt. Stödet från den finska försvarsmakten till det svensk-finska PRT:t är utomordentligt, säger Olof Granander.

FS17 ska snart avlösas av ett nytt förband. Inför detta har förbandet fått förstärkning med cirka 40 soldater ur den strategiska reserven på P7. Den kommer också till nytta vid den nya valomgången.

- De förstärkningar som Finland och Sverige har bidragit med under sommaren har varit välkomna med hänsyn till att säkerhetsläget har varit försämrat. Svenskarna som kommit ner för att stärka upp vid rotationen kommer väl till pass även vid valet säger Olof Granander.