Commanders Conference – för samarbete och utveckling i norra Afghanistan

En gång i månaden samlas ledningen för Provincial Reconstruction Team (PRT) Mazar-e-Sharif i Commanders Conference för att stämma av om planerad verksamhet genomförts. Dessutom går man igenom vilka målsättningar som ska gälla den kommande månaden – både militärt och civilt.

De flesta militära och civila rådgivare samlas under Commanders Conference ungefär en gång i månaden. Från höger Vanita Datta USAID; Elisabeth Hårleman, SIDA; Marie Ericson, Legal Advisor FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
OCCP, Operational Coordination Center Provincial, är en av de saker som diskuterats vid tidigare Commaders Conference. Peter Brask som sitter i ledningen för PO Sar-e-Pol under ett OCCP med afghansk polis och militär.
OCCP, Operational Coordination Center Provincial, är en av de saker som diskuterats vid tidigare Commaders Conference. Peter Brask som sitter i ledningen för PO Sar-e-Pol under ett OCCP med afghansk polis och militär. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En tanke är att afghanska myndigheter och organisationer i framtiden deltar i Commanders Conference. Här handlar det om ett annat planeringsmöte. Sawatulla från afghanska arméns 209:e brigad, tolken Ramin Egbalsson och chefen för G3, Lars Karlsson.
En tanke är att afghanska myndigheter och organisationer i framtiden deltar i Commanders Conference. Här handlar det om ett annat planeringsmöte. Sawatulla från afghanska arméns 209:e brigad, tolken Ramin Egbalsson och chefen för G3, Lars Karlsson. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Diskussioner under Commanders Conference. Från vänster; Krister Fahlstedt Gender Field Advisor FS 17, Henny Andersen SIDA och Marie Ericson Legal Advisor FS 17.
Diskussioner under Commanders Conference. Från vänster; Krister Fahlstedt Gender Field Advisor FS 17, Henny Andersen SIDA och Marie Ericson Legal Advisor FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
OCCP, Operational Coordination Center Provincial, är en av de saker som diskuterats vid tidigare Commaders Conference. Peter Brask som sitter i ledningen för PO Sar-e-Pol under ett OCCP med afghansk polis och militär. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En tanke är att afghanska myndigheter och organisationer i framtiden deltar i Commanders Conference. Här handlar det om ett annat planeringsmöte. Sawatulla från afghanska arméns 209:e brigad, tolken Ramin Egbalsson och chefen för G3, Lars Karlsson. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Diskussioner under Commanders Conference. Från vänster; Krister Fahlstedt Gender Field Advisor FS 17, Henny Andersen SIDA och Marie Ericson Legal Advisor FS 17. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

På mötet finns svensk, finsk och amerikansk personal som arbetar tillsammans i det svensk-finska ansvarsområdet. Det är förstås militär ledning från de fyra svensk-finska baserna, militära rådgivare och de som arbetar civilt med politisk och humanitär utveckling.

En av PRT:s större utmaningar i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan har varit att afghanerna ska kunna gå och rösta i president- och provinsvalet i augusti. Det blev inga större störningar under valdagen i det svensk-finska ansvarsområdet, åtminstone inte med afghanska mått mätt.

En del i den framgången är tidigare Commanders Conference som planerat och lagt grunden för hur den svensk-finska delen av Isaf kunnat stötta afghanska myndigheter i att genomföra valet säkert.

Cheferna informerar

Under Commanders Conference informerar cheferna om vad som hänt den senaste tiden, vad som fungerat väl och vad som kan förbättras, dessutom vad som planeras den närmaste framtiden.

Den svensk-finska styrkan planerar att stödja ett antal oroliga byar i ett område som är särskilt oroligt och där bybor av talibangrupperingar utsätts för våld och förtryck. Bland annat tas ”religiösa skatter” ut.

Man resonerar hur en operation ska ske, hur samarbetet med afghanska säkerhetsmyndigheter bäst sker och hur man stöttar byarna efter genomförd operation.

Under mötet presenterar också de civila rådgivarna från Sverige, Finland och USA hur biståndet från respektive land används och hur det ska fördelas i framtiden. Den svenska civila personalen på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif har efter sommaren ökat från en rådgivare till fyra, två sysslar med politisk rådgivning och två med att fördela bistånd till humanitära- och utvecklingsprojekt.

Tre mindre baser, provincial offices

Det finns tre provincial office i ansvarsområdet. Ett provincial office (PO) är en mindre bas med personal som verkar i sin provins. Det handlar om PO Aybak i den östra delen och PO Sar-e-Pol och PO Shebergan västerut sett från den större huvudbasen i Mazar-e-Sharif.

Vid tidigare Commanders Conference har nya samarbetsformer vuxit fram. Ett exempel är OCCP, Operational Coordination Center Provincial, där svenska och finska PO-chefer träffar representanter från afghanska myndigheter och biståndsorganisationer för att byta information och diskutera säkerhet och utveckling.

Under den senaste Commanders Conference berättar cheferna från respektive PO att samarbetet med de afghanska myndigheterna i stort fungerar bra. Det finns också problem – det handlar till exempel om en väg som måste rustas upp före vintern. Om inte, får människor stora problem med försörjningen. En av de civila rådgivarna ska se om det inte snabbt går att ordna pengar till att rusta vägen.

Positivt är bland annat att en utbildning av afghanska poliser som genomförts i distrikten. I ett fall har relativt grundläggande utbildning gett de afghanska poliserna nytt självförtroende vilket lett till att de arresterat fler upprorsmakare på egen hand.

Commanders Conference är en viktig del i den ledningsfilosofi som nyttjas vid PRT, Mazar-e-Sharif. Chefen för FS 17, överste Olof Granander, hoppas att man inom en relativt snar framtid kan ha Commanders Conference tillsammans med företrädare för de afghanska myndigheterna.