Chumu satsar på militär tolk

Han är uppvuxen i Sverige men har Swahili som modersmål. Under helgen genomförde han de tester som krävs för att bli antagen till aspirantutbildningen.– Det militära högskoleprovet var nog det svåraste jag gjort i hela mitt liv, sa sökanden Chumu Jamal.

Chumu Jamal tyckte att testhelgen på Livgardet var en utmaning för både kropp och sinne. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mellan testerna samlades de sökande i en sal där de kunde få svar på frågor om Försvarsmakten.
Mellan testerna samlades de sökande i en sal där de kunde få svar på frågor om Försvarsmakten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mellan testerna samlades de sökande i en sal där de kunde få svar på frågor om Försvarsmakten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Kraven på framtidens officerare är höga och det är många faktorer som måste vägas in i jakten på det rätta virket. Det blev Chumu Jamal och ett 70-tal andra varse om när de under helgen testades på Livgardet. Förutom att visa prov på styrka och kondition blev de sökande testade i verbal, spatial och logisk förmåga.
– Jag hade tänkt läsa politisk vetenskap och internationella relationer, men helst av allt vill jag bli militär tolk. Jag talar flytande svenska, engelska, swahili, tyska och japanska. Och så har jag läst lite italienska, säger Chumu Jamal.

Varför vill du bli militär tolk?
– Många av de misstag som skett under historien beror på att människor inte har kommunicerat på rätt sätt. Om man kan representera sina avsikter i möten med polis, lokalbefolkning och viktiga personer har man större chans att lyckas bra, säger han.

Vad tycker din familj om ditt val?
– Pappa bodde i Eritrea under ockupationen. Han är glad att jag satsar på ett jobb som främjar språk och internationellt samarbete.

Vad tänker du om riskerna med att arbeta i konfliktzoner?
– Man åker med ett stort ansvar, och med ansvar kommer också risker. Därför är det viktigt att man kan läsa av situationer och lita på sina kamrater. Jag skulle nog inte åka utan att tänka över mitt beslut mer än en gång.

Genom aspirantutbildningen får de som inte gjort värnplikt behörighet att söka vidare till grundläggande officersutbildning. Nästa aspirantutbildning påbörjas i januari 2010. De som genomfört testerna på Livgardet får besked om antagning senast vecka 47.