CBRN-underrättelsegrupp till Afghanistan

Försvarsmaktens unika kompetens inom CBRN-området nyttjas i Afghanistan. Sverige bidrar med soldater till Isaf, International Security Assistance Force, och Försvarsmakten har beslutat att förstärka den svenska truppen med en CBRN-underrättelsegrupp.

Innehållet i tunnorna undersöks. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Vattenprovtagning.
Vattenprovtagning. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Vattenprovtagning. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Den unika kompetens som CBRN-underrättelsegruppen har kommer väl till pass i området.

Sedan en tid har problem med luftföroreningar i Kabul aktualiserats och dessutom finns behov av att få veta mer om miljörelaterade risker i norra Afghanistan. CBRN-underrättelsegruppens uppgift blir nu att inhämta information om hur miljön och industrier påverkar människorna i området. Denna kartläggning görs bland annat genom att använda detekteringsinstrument som kan mäta halten av CBRN-ämnen och genom att ta prover på mark, luft och vatten.

Resultatet av gruppens kartläggning och analys kommer sedan att ligga till grund för olika åtgärder i syfte att skydda såväl den militära personalen som den afghanska befolkningen.