Bli operatör i Försvarsmaktens specialförband

Försvarsmaktens specialförband rekryterar nu män och kvinnor som vill bli specialförbandsoperatörer. Du kan vara reservofficer, officer med taktisk/operativ inriktning, specialistofficer eller värnpliktig som fullföljt grundutbildningen. Sök före den 15 januari 2010.

Specialförbandspatrull i Kongo. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens specialförband är ständigt beredda att lösa någon av huvuduppgifterna strid, underrättelseinhämtning och stöd och utbildning. Deras vanligaste användningsområde är inom multinationella insatser, där specialförbandssystemet ska kunna bidra med en behovssammansatt så kallad Special Operations Task Group. En sådan styrka organiseras efter uppgiftens art. Det innebär att soldaterna måste kunna uppträda i styrkesammansättningar från stridspar till större specialoperationsstyrka.

Med de särskilda uppgifter som Försvarsmaktens specialförband ska kunna lösa krävs en hög beredskap, noggrant uttagen personal och en uppgiftsanpassad utrustning av mycket god kvalitet.

Förbandens främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet och rörlighet samt liten numerär. Försvarsmaktens specialförband strävar efter enkelhet såväl i planering som genomförande, oförutsägbarhet genom oortodoxa och flexibla metoder, målmedvetenhet och beslutsamhet i genomförandet och ett uppträdande präglat av operationssäkerhet i alla sammanhang.

Förbanden har lätt utrustning för att ha en hög rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt. Operationssäkerhet, snabbhet och eldkraft är det viktigaste skyddet.

Bli operatör i specialförbanden.
Läs mer om Försvarsmaktens specialförband