Baskern som bevis för avklarat prov

Från kraftigt snöfall till tö och duggregn när Lif kompaniet genomförde baskerprov i Älvdalen. Under fyra dagar testades kompaniets värnpliktiga i baskerprovet, som är en utbildningskontroll för den grundläggande soldatutbildningen.

Alla ska med. Om någon skadar sig hjälps gruppen åt att lösa uppgiften. Foto: Anna Frank/Försvarsmakten
Viktigt att värma vatten för att kunna få i sig tillräckligt med vätska.
Viktigt att värma vatten för att kunna få i sig tillräckligt med vätska. Foto: Anna Frank/Försvarsmakten
Viktigt att värma vatten för att kunna få i sig tillräckligt med vätska. Foto: Anna Frank/Försvarsmakten

– Detta var vädermässigt det klart tuffaste baskerprovet jag varit med om under mina sju år, sa kompaniets adjutant Anna Frank som var med kompaniet under veckan. Soldaterna fick verkligen träna sig i hur man fungerar och klarar sig under kärva förhållanden.

Prov som testar förmågan

Kärvt och hårt är nog något som många förknippar med baskerprov. De flesta värnpliktiga har hört historier om umbärande och vedermödor, berättade av kompisar och föräldrar som tidigare genomfört det.

Syftet med baskerproven kan vara många. Det är en viktig del i soldatutbildningen att visa individen vad han/hon har för egen personlig gräns när det gäller fysisk och psykisk påfrestning. Under påfrestning ska de klara av att utföra soldatkunskaperna de lärt sig tidigare under utbildningen. Provet bidrar också till att bygga på och förstärka samhörigheten i gruppen.

Men givetvis är det också ett sätt, att för soldaterna, visa varför man bär sin basker med stolthet. Den svarta baskern som killarna och tjejerna har kämpat för att få bära kommer att vara en påminnelse om vad de har genomfört. 

Påfrestningar under provet

I det nordligaste området på Älvdalens skjutfält låg redan snön när killarna och tjejerna på kompaniet startade sitt prov på söndagseftermiddagen den 4 oktober. Under dagarna förflyttade sig grupperna till olika områden där de genomförde ett antal stationer som prövade deras grundläggande soldatkunskaper, vilket var allt från förbandsläggning, eldning till skjutning med pansarskott.  

Nätterna tillbringade soldaterna i sina egenhändigt byggda vindskydd där de gjorde allt för att förbättra sitt stridsvärde. Varje natt utgick patruller för att ta emot order och kanske även få lite mat till gruppen. 

På natten mellan tisdag och onsdag blev det väderomslag, snöfallet övergick i regn och snötäcket smälte bort. Den natten var det många blöta soldater som fick kämpa för att bli torra och varma. 

Stoltheten när det är avklarat

Det sista provet var en snabbmarsch. Hela kompaniet genomförde snabbmarschen in till Trängslet ledda av kapten Sven Lindberg och på kvällen var det dags för den efterlängtade baskerceremonin. Vid dammen, där marschaller lyste upp stranden och fullmånen speglade sig i vattnet höll Sven Lindberg ett tal till sina soldater och delade ut den välförtjänta baskern.