Ammunitionsröjare utvecklar nya förmågor

Att öva inför nya ammunitionsröjningsinsatser är en ständigt pågående process. Även om en grupp för Explosive Ordnance Disposal (EOD) tidigare har varit på en insats krävs mycket träning inför nästa insats. Utöver träning i kända förmågor som strid och ammunitionsröjning mellan insatserna sker också utveckling och träning i nya förmågor.

En ammunitionsröjare firas ner i ett gruvschakt. Foto: Jonny Nilsson/Ing 2
Utrustningen som behövs i gruvan firas ner tillsammans med ammunitionsröjaren.
Utrustningen som behövs i gruvan firas ner tillsammans med ammunitionsröjaren. Foto: Jonny Nilsson/Ing 2
Utrymmet runt ammunitionsupplaget i gruvans botten undersöks.
Utrymmet runt ammunitionsupplaget i gruvans botten undersöks. Foto: Jonny Nilsson/Ing 2
Utrustningen som behövs i gruvan firas ner tillsammans med ammunitionsröjaren. Foto: Jonny Nilsson/Ing 2
Utrymmet runt ammunitionsupplaget i gruvans botten undersöks. Foto: Jonny Nilsson/Ing 2

Under en träningsdag för en av EOD-grupperna vid Ing 2 genomfördes ett ammunitionsröjningsuppdrag i en gruva söder om småländska Sävsjö. Uppgiften var att undersöka ett misstänkt ammunitionsupplag. Förutsättningen för övningen var att gruppen skulle vara beredd att röja eventuella laddningar alternativt omhänderta dem och lämna över dem till lokal polis.

Problemet som ammunitionsröjarna ställdes inför var, att enda vägen fram och tillbaka från laddningarna gick genom ett öppet schakt rakt ner i en gruva. Upplaget var placerat flera gruvschakt ner, vilket innebar att det behövdes flera nedfirningar med rep för att nå platsen. Oftast är det inget problem med att ta sig ner, men att ta sig tillbaka samma väg är svårare. Särskilt om utrustning ska med tillbaka eller om någon skadats allvarligt och kräver transport på bår.

Till sin hjälp för att lösa uppdraget hade EOD-gruppen personal ur Bergsenheten vid Markstridsskolan (MSS). Utrustningen som Bergsenheten använder är ny och under införande i Försvarsmakten och just denna speciella firnings- och vinschutrustning kommer inom kort att återfinnas inom ingenjörbataljonerna vid Ing 2. Övningen var bra både för Ing 2, som fick pröva nya förmågor och för MSS, som fick testa ny utrustning.

Det krävs mycket samordning och planering för att genomföra ett uppdrag som detta. För att förenkla arbetet behövde gruppen under övningen endast koncentrera sig på det som skedde inne i gruvan, allt annat runt omkring var fiktivt. Samövningen gav många goda erfarenheter och deltagarna kunde efter övningen konstatera, att med rätt utrustning och rätt förutsättningar kan uppdrag som detta genomföras både säkert och effektivt.