Afghanistanflygare medaljerade

Vid en ceremoni den nionde oktober medaljerades den svenska styrkan Swedish Air Element C-130, SAE C-130, som under fyra månader flugit uppdrag med Försvarsmaktens C-130 Hercules i Afghanistan.

Ceremoni för det svenska C-130 Herculesförbandet SAE C-130 efter hemkomst från Afghanistan. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Ceremoni för det svenska C-130 Herculesförbandet SAE C-130.
Ceremoni för det svenska C-130 Herculesförbandet SAE C-130. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Ceremoni för det svenska C-130 Herculesförbandet SAE C-130. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

De 75 svenskarna som under fyra månader, från mitten av maj till till mitten av september i år, varit baserade på Camp Marmal i Mazar-e-Sharif och flugit uppdrag åt International Security Assistance Force, ISAF, i Afghanistan fick den nionde oktober sina välförtjänta medaljer ur flygvapeninspektörens hand.

Flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer, tackade förbandets personal för deras insatser. Han riktade särskild uppmärksamhet till de anhöriga till förbandets personal, vilkas stöd enligt hans mening är mycket viktigt vid den här typen av uppdrag.

Av de 75 i förbandet har inte alla varit på plats i Mazar-e-Sharif samtidigt. Man har haft ett tjugotal personer på plats samtidigt. Men för att lösa uppgiften under fyra månader har det krävts 75 personer för att både utföra uppgiften i Afghanistan och transportflyguppdragen på hemmaplan, eller någon annanstans utanför Sveriges gränser.

Med stor sannolikhet kommer Försvarsmakten att återigen basera transportflygplanet C-130 Hercules i Afghanistan under en längre period 2010.