Viktigt att öva logistiken

Försvarsmakten övar just nu sin beredskap och skyddet av Sverige. Det är en stor övning med många inblandade och som alltid är logistiken en framgångsfaktor, därför är det viktigt att även öva den.

Logistik på väg för stöd till övning. Foto: Per Josse/Försvarsmakten

– Självklart är FMLOG också med i övningen, berättar Lars Olsson på FMLOG:s stab.
– En del av övningen äger rum på Gotland och vi har upprättat en främre logistikledning på plats. Därifrån samordnar vi de logistikbehov som uppkommer hos de förband som finns på Gotland.

– Det vi hanterar både skarpt och i övningen är bland annat transporter, förplägnad och materielunderhåll. Vi i FMLOG är väl förberedda för att stödja de förband som i övningen hävdar vår territoriella integritet, berättar Lars Olsson.

FMLOG:s del i övningen leds från staben i Stockholm. Den ordinarie staben är därför förstärkt med representanter från verkstadsledningen, försörjningsledningen och Försvarsmaktens servicekontor.