Viktig kurs för förbandschefer

Managementenheten på Militärhögskolan Karlberg ansvarar för den kurs som just nu genomförs med nytillträdda och blivande förbandschefer. Med förbandschefer menas i det här fallet huvudsakligen regements- och flottiljchefer, men även vissa andra högre chefer i Försvarsmakten.

Överbefälhavaren talar med förbandscheferna kring chefsrollen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kursen genomförs under ett antal veckor i höst. Eftersom det inte är möjligt för förbandscheferna att vara borta flera veckor i sträck, genomförs kursen utspridd över en längre tidsperiod.

Den utbildning som genomförs andra veckan i oktober innebär bland annat möte med förbandschefernas närmaste chef i högkvarteret, generalmajor Gunnar Karlsson, som är chef för förbandsproduktionen i Försvarsmakten. De kommer även att träffa Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström.

Kursen för förbandschefer är en mycket viktig kurs med tanke på det stora ansvar för personal och utrustning för stora belopp som dessa chefer har.