Värnpliktsrådet jobbar för soldatens bästa

Värnpliktsrådet arbetar för att förbättra situationen för Sveriges alla värnpliktiga vad gäller attityder, arbetsmiljö och medinflytande. Minst tre gånger varje år kommer en representant från Värnpliktsrådet på besök till Trängregementet. Christoffer Lindqvist är ansvarig för region syd, dit TrängR hör, och har just varit här för andra gången i år.

Värnpliktsrådets representant Christoffer Lindqvist i samspråk med major Anki Eriksson och löjtnant David Kejnell. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Värnpliktsrådet arbetar i projektform och de högst prioriterade projekten för 2009 är Arbetsmiljö och säkerhet, MoRAL (Mångfald och Respekt, Attityd, Ledarskap) samt Organisationsutveckling.
Christoffer Lindqvist har träffat soldater och befäl under sina två dagar på regementet och då diskuterat framförallt kring de två första projekten, men även om medinflytande och hur de förtroendevalda ska utses.

– Jag är rätt så nöjd med besöket. Jag har inte uppfattat några konstigheter när jag talat med soldaterna.

Det finns fortfarande saker som kan förbättras, men på det stora hela är det bra på Trängregementet, anser Lindqvist.
– Det ställs högre krav på befälen idag eftersom de värnpliktiga är så "hungriga" och hela tiden vill lära sig mer. Jämfört med för 20 år sedan så är förhållandet mellan befäl och värnpliktiga mer öppet och enkelt, men visst händer det konstiga saker också.

Besöket avslutades med en avstämning tillsammans med HBT- och medinflytandebefäl löjtnant David Kejnell och major Anki Eriksson, ansvarig för Nätverket Värnpliktiga Kvinnor (NVK).
– Jag tycker att det är bra att vi granskas och att frågor som annars inte kommit upp till ytan så snabbt, kommer fram redan under soldaternas första tid hos oss, sammanfattade major Eriksson.