Utbildningskontroll med gott resultat

Under sju veckor har soldaterna på Trängregementet mest varit på kasernområdet eller i dess närhet. Nu har sjukhuskompaniet varit ute på sin första större övning. Syftet är att testa soldaterna lite utöver det vanliga och se om de nått de mål som befälen satt upp.

Inne i det tårgasfyllda huset görs några fysiska övningar innan soldaterna efter ett par minuters ansträngning kommer ut i friska luften igen. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
"Reading you loud and clear" hördes från mottagaren, vilket var detsamma som att uppkopplingen lyckats.
"Reading you loud and clear" hördes från mottagaren, vilket var detsamma som att uppkopplingen lyckats. Foto: Eva Nilsson, Försvarsmakten
"Reading you loud and clear" hördes från mottagaren, vilket var detsamma som att uppkopplingen lyckats. Foto: Eva Nilsson, Försvarsmakten

Kompaniövningen är inne på sin fjärde dag, men det märks inget av trötthet eller sura miner.
– Det är överlag mycket god kvalitet på våra soldater, kanske en av de bästa omgångar vi haft, säger kompanichef Stefan Sahlström.

Kompaniövningen har under hela veckan varit utbildande, men avslutas med en utbildningskontroll.
– Vi har valt ett stationssystem där soldaterna ska visa att de nått utbildningsmålen, berättar Sahlström.

En av de stationer som ska passeras är sambandstjänst, där plutonchef Lina Andersson instruerar.
– Tänk ”högt, fritt och blött”. En bra plats att sända ifrån ska ligga högt och fritt. Om det sedan är lite blött i gräset, så är det bara en fördel.

Soldaterna ur ambulansplutonen klarar med god marginal utbildningskontrollen för just detta moment; att på under tolv minuter upprätta samband med Radio 180 och göra ett sambandsprov.

En bit därifrån har ledningsplutonen precis gjort ett täthetsprov för att kontrollera att skyddsmasken sluter tätt. Några av soldaterna hostar lätt och tycker att det kliar runt haka och hals efter att de blivit utsatta för tårgas. Utbildningskontrollen innebär att varje soldat ska sätta på skyddsmasken så snabbt som möjligt, dock max nio sekunder.
– Det är svårt att få kläderna att sluta helt tätt överallt, säger sjukvårdsplutonens chef, Lars-Erik Lindblad. Det vi testar här är att masken fungerar som den ska.

Övriga stationer som ska klaras av är avståndsbedömning, vapenkunskap och sjukvårdstjänst.
– Jag är mycket nöjd med resultatet, säger kompanichefen. Fram till nästa kompaniövning bygger vi på kunskaperna ytterligare. Förhoppningen är att få med så många som möjligt av våra soldater till termin tre och den utbildning som inriktas mot internationell tjänst.

Trängregementet har ansvar för att sätta upp en logistikbataljon till Nordic Battlegroup 2011. Rekryteringen till NBG 2011 påbörjas på bred front vecka 43.