Utbildning och strapatser

Det har nu gått snart två månader sedan de värnpliktiga ryckte in vid SkyddC.

Upprättande av knäppetält. Foto: Lena Olken, SKyddC
Felsökning av Radio 180.
Felsökning av Radio 180. Foto: Lena Olken, SkyddC
Transport av skadad.
Transport av skadad. Foto: Lena Olken, SkyddC
Felsökning av Radio 180. Foto: Lena Olken, SkyddC
Transport av skadad. Foto: Lena Olken, SkyddC

De första veckorna ägnades åt skjututbildning och sjukvårdstjänst. Soldaterna är numera förtrogna med begrepp som SARA(R) och LABCDE. Det förra är en minnesregel vid skjutning för att erhålla ett bra träffresultat. Det senare är en minnesregel för sjukvårdstjänst. Utöver detta har grunderna i förläggningstjänst övats och till del befästs.

Med begränsad tillgång till mat försmäktade ställföreträdande gruppchefer och specialister på Umeå skjutfält under en vecka i början av september då det var dags för Strapatsövning 1. Med tappra insatser och en vilja att vinna kunde patrullerna förtjäna extra livsmedel som bland annat bestod av färsk fisk.

Med ett ständigt hot från motparten Death Star Division förflyttade sig patrullerna ömsom dolt, ömsom mindre dolt. Radio 180 och högantenn var ständiga följeslagare. Efter en sista kall natt var Death Star Division nedkämpade och patrullerna kunde, med flaggan i topp, återvända "hem" till kasernen för vård.

Alla som genomförde hela strapatsövningen erhöll det åtråvärda märket som visade att de klarat Soldatprovet.