Undsättningsutbildning i Frankrike

Under tre veckor har soldater ur den 31:a luftburna bataljonen vid Livregementets husarer deltagit i en undsättningskurs i Frankrike. Syftet har varit att träna alla ingående delar i en undsättningsoperation inom ramen för en internationell operation någonstans i världen.

Undsättningsgruppen med en skadad pilot i väntan på upphämtning. Foto: Försvarsmakten K 3

En undsättningsgrupp ur den 313:e luftburna skvadronen har under de senaste veckorna deltagit i kursen ”Combined Joint Personnel Recovery Standardisation Course” i  Cazaux i Frankrike. Syftet med kursen var att träna alla ingående delar i en undsättningsstyrka inom ramen för en NATO-operation. 14 olika nationer har deltagit. Från Sveriges sida har, förutom den luftburna undsättningsgruppen från K 3 även, personal ur Försvarsmaktens överlevnadsskola, Högkvarteret och en grupp ur Flygbasjägarskolan, deltagit.

Komplext uppdrag

Efter en inledande teoretisk del fortsatte utbildningen med praktiska övningar i insatsplanering och undsättningsuppdrag. Varje undsättningsuppdrag bestod av en styrka som utgjordes av två eller tre undsättningshelikoptrar, två attackhelikoptrar, två F-16 stridsflygplan och ledningshelikoptrar. Sannolikheten att genomföra ett undsättningsuppdrag med så mycket tillgångar under en skarp mission är inte alltför stor, men att vara med och planera ett sådant uppdrag med alla ingående delar är komplext och en mycket bra träning eftersom gruppchefen för undsättningsstyrkan aktivt deltar i planeringen och skall redovisa sina förslag inom sitt område.

De svenska soldaterna har arbetat tillsammans med franska, tyska och italienska undsättningsstyrkor där det finns mycket erfarenhet från både Afghanistan och Irak. De dagar gruppen inte genomförde uppdrag, tränade de bland annat hur man kommer in och ut ur ett stridsområde med de andra ländernas förband och helikoptrar.

Viktig uppgift

– Det märktes att vi var uppskattade där och de andra är nyfikna på oss, berättar kapten Hans Siljelo som är chef över den deltagande styrkan från K 3.
– Det satsas oerhört mycket på Personnel Recovery (PR), som undsättningsoperationer kallas på engelska. Ett exempel på detta var när en av föreläsarna med stor erfarenhet av olika stridsområden betonade betydelsen genom att inleda sitt föredrag för kursen med orden: ”Tack för att ni finns och för det arbete ni gör. Våra soldater ute i fält tycker att Personnel Recovery är en förutsättning för att de skall kunna genomföra sitt jobb”