Ubåtsnärvaro i Visby

Den 18:e september förtöjde ubåtarna HMS Halland och HMS Östergötland Visbyhamn. Örlogsbesöket varade hela helgen och allmän visning av en ubåt genomfördes.

Ubåtar förtöjda i Visby. Foto: Försvarsmakten

Efter att ha genomfört övningar till sjöss förtöjde två ubåtar Visby. Här visades en av ubåtarna upp och intresset för att komma ombord och titta på ubåten var stort. En av ubåtarna är av gotlandsklass så för denna var besöket extra viktigt.

Det finns tre ubåtar av gotlandsklassen. Dessa är mest kända för sitt luftoberoende maskineri vilket gör klassen till en av världens mest avancerade ubåtar. Ubåten kan vara under ytan i ungefär en månad, den är otroligt svår att upptäcka och kan uppträda väldigt kustnära i grunda vatten. Men viktigast av allt är att den är svenskbyggd.