Traditionell utbildningsstart

På sommarens sista dag, åtminstone enligt almanackan, genomfördes den traditionella ankringsceremonin för kadetterna på den 217:e kursen på Karlberg.

Kadetterna uppställda för ankringsceremoni. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolans fana förs i parad framför kadetterna.
Skolans fana förs i parad framför kadetterna. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Ställföreträdande skolchefen talar till kadetterna.
Ställföreträdande skolchefen talar till kadetterna. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Karlbergs musikkår.
Karlbergs musikkår. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolans fana förs i parad framför kadetterna. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Ställföreträdande skolchefen talar till kadetterna. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Karlbergs musikkår. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten

Ceremonin var ett symboliskt sätt att markera att man lämnade sommarens sjöexpeditioner och återvände till den teoretiska utbildningen. Även om kadetterna idag inte kommer från några sjöexpeditioner blir det ändå en markering för att den akademiska utbildningen på officersprogrammet tar sin början. Den symboliska ankringen markeras av att två kadetter ur marinen sänker ner ett ankare i en grund brunn.

I ett ganska behagligt sensommarväder tog ställföreträdande skolchefen, överstelöjtnant Mats Alnevik emot kadetterna på 217:e kompaniet för att genomföra den traditionella ankringsceremonin. Ceremonin har sitt ursprung på Sjökrigsskolan i Näsbypark. Det var kadetterna som år 1943 skapade det som kom att bli en tradition under hela den tid som Sjökrigsskolan låg på Näsby slott. När Sjökrigsskolan las ner togs traditionen med till Marinens krigshögskola nere på Berga. Efter dess nedläggning fördes Sjökrigsskolans flagga och traditioner vidare till Karlberg, där också ankringsceremonin lever vidare idag.

Vid ceremonin deltog också Karlbergs musikkår och framförde ett antal marscher, bland annat ”Under blågul fana” som spelades när skolans fanor fördes in. Skolan för förutom skolans egen fana även Militärhögskolan Östersunds fana och Sjökrigsskolans flagga efter deras nedläggningar. Inför själva ankringen spelades "Flottans defileringsmarsch" och som avslutning framfördes marschen "Stratos", som är Norrbottens flygflottiljs marsch.

Efter ankringsceremonin bjöds kadetterna på korum i slottskapellet med orgelmusik av slottskantorn, Martin Riessen och solosång av en av kompaniets plutonchefer, kapten Johan Julin. Han utnämndes redan som kadett till slottssångare av dåvarande skolchefen, överste Jan-Axel Thomelius, för sina sångframträdanden vid olika tillfällen.

Nu väntar tre terminer med huvudsakligen teoretiska studier för kadetterna på skolans yngre kurs.