Tolgfors besökte EU Navfors högkvarter

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte onsdagen den 2 september EU:s marina styrka, EU Navfors, högkvarter i Northwood London.

Sten Tolgfors tillsammans med Peter Hudson utanför EU Navfors högkvarter i London Foto: Försvarsmakten

Försvarsministern fick uppdateringar om hur EU:s första marina insats fortskrider för att skydda FN:s, World food programmes, hjälpsändningar till Somalia samt sårbara handelsfartyg mot pirater.

EU:s marina insats i Adenviken och utanför Somalia inleddes i december 2008 och har blivit förlängd av EU till och med december 2010. Svenska ME01 med korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stabsfartyget HMS Trossö har varit en aktiv del i operationen sedan den 15 maj 2009. Enheten återvänder till Sverige i mitten av september.

Vid besöket samtalade även försvarsminister Tolgfors med EU Navfors Operational commander rear admiral, Peter Hudson, samt ledande stabsmedlemmar om Sveriges fortsatta engagemang. Sverige bereder för närvarande möjligheten att under en period agera som EU Navfors styrkechef i Adenviken och utanfor Somalia.

Sten Tolgfors tog tillfället i akt och samtalade med de svenska stabsofficerare som tjänstgör på EU Navfors högkvarter.

– EU:s marina insats som skyddar FNs hjälpsändningar till Somalia samt sårbara handelsfartyg mot pirater är synnerligen framgångsrik. Sveriges bidrag i insatsen i form av korvetter, stabsfartyg och stabsofficerare har varit mycket uppskattat och jag är stolt över att Sverige aktivt och framgångsrikt deltar i operationen, säger försvarsminister Sten Tolgfors.