Taktik som räddar liv

När en kamrat skadas i strid gäller det att vara snabb och effektiv för att kunna ta hand om honom eller henne utan att tappa fokus från den egentliga uppgiften. Detta lär sig de värnpliktiga i ett moment som kallas för TOS, Taktiskt omhändertagande av stridsskadad.

När man gör ett avsnörande förband på en stridsskada gäller det att dra åt väldigt hårt för att stoppa blödningen. Foto: Sofie Tedenstad
Ett ”Första förband” ska alltid finnas i soldatens högra benficka.
Ett ”Första förband” ska alltid finnas i soldatens högra benficka. Foto: Sofie Tedenstad
Fänrik Lennholm visar de värnpliktiga olika grepp som man kan använda för att flytta sin skadade kamrat bort från det farliga området.
Fänrik Lennholm visar de värnpliktiga olika grepp som man kan använda för att flytta sin skadade kamrat bort från det farliga området. Foto: Sofie Tedenstad
En så kallad CAT, Combat Application Tourniquet, är lämplig för stridsskador och används bland annat i den svenska utlandsstyrkan.
En så kallad CAT, Combat Application Tourniquet, är lämplig för stridsskador och används bland annat i den svenska utlandsstyrkan. Foto: Sofie Tedenstad
Ett ”Första förband” ska alltid finnas i soldatens högra benficka. Foto: Sofie Tedenstad
Fänrik Lennholm visar de värnpliktiga olika grepp som man kan använda för att flytta sin skadade kamrat bort från det farliga området. Foto: Sofie Tedenstad
En så kallad CAT, Combat Application Tourniquet, är lämplig för stridsskador och används bland annat i den svenska utlandsstyrkan. Foto: Sofie Tedenstad

– Det här är väl något utav det viktigaste att lära sig. Även om man hoppas att man inte kommer att behöva använda det på riktigt, säger Mattias Ljungström, värnpliktig vid Ledningsregementet.
Han och hans kamrater som ryckte in i juli genomgår just nu den första grundläggande delen av värnplikten, där bland annat strid, skyddsvaktsutbildning och sjukvård står på schemat.

Grundläggande sjukvårdsutbildning

Sjukvårdsutbildningen pågår i en vecka och soldaterna får bland annat lära sig hjärt- och lungräddning, hur man bör agera vid en trafikolycka samt Taktiskt omhändertagande av stridsskadad, TOS.
– Målsättningen är att rädda de som kan räddas, förebygga att inga ytterligare skadas och slutföra uppdraget, förklarar fänrik Lennholm som håller i utbildningen.

Stoppa livshotande blödning

Förutom att besvara elden gäller det att stoppa livshotande blödning med avsnörande förband. Till detta kan man använda en så kallad CAT, Combat Application Tourniquet. Det är en färdig produkt av ett avsnörande förband som kan appliceras med både en och två händer. Soldaterna får öva på att applicera det både på varandra och sig själva. De får också öva på att göra ett avsnörande förband med det förband som de alltid bär med sig i höger benficka.
– Det gäller att dra åt ruskigt hårt. Det är det som gör att det slutar blöda, säger fänrik Lennholm.

Brandmannagreppet 

Nästa steg är att försöka flytta sin skadade kamrat bort från skottlossningen. Det finns flera grepp man kan använda, till exempel det som brukar kallas brandmannagreppet, när man lyfter upp personen över axeln. Fänrik Lennholm visar hur man gör och därefter får de värnpliktiga öva på varandra. De får öva både från stående, sittande och liggande ställningar och det är bitvis ganska tungt.
– Det här är bland det tuffaste med TOS: Att försöka hålla ett högt tempo när man flyttar den skadade från platsen, men på ett så säkert sätt att denne inte får ytterligare skador, säger fänrik Lennholm.