Svenska styrkan avväpnade skiff

Besättningen på en mindre båt, en så kallad skiff, lämnade självmant över stege och handeldvapen till den svenska styrkan. Kontrollen av båten gjordes som en ren rutinåtgärd.

När skyddsstyrkan VPD närmade sig skiffen visade det sig att en stege och tre handeldvapen låg dolda under ett orange skynke. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Det var under övervakning av sjötrafiken i Adenviken, så kallad baseline operations, som fynden gjordes. Ett handelsfartyg som färdades i den rekommenderade transitkorridoren i Adenviken, hade fattat misstankar mot skiffen och rapporterat dess kurs till det svenska förbandet.

Vid sextiden på torsdagsmorgonen kunde ett av de svenska örlogsfartygen i styrkan ME01 påbörja utfrågning av besättningen, som bestod av fyra män. Ombord fanns även 32 flyktingar som skulle transporteras från den somaliska staden Boosaaso till en jemenitisk kuststad.

Vapnen ska förverkas

Vapnen och stegen låg dolda och besättningen ville först inte kännas vid dem.

Stegar används ofta av pirater för att ta sig ombord de handelsfartyg som attackeras. Fartyg som attackeras har ofta som gemensam nämnare att de har lågt fribord och låg hastighet. Vapnen som överlämnades till korvettens skyddsstyrka, Vessel Protection Detachment (VPD), var tre handeldvapen med tillhörande magasin. Dessa har omhändertagits av ME01 för destruering.

I Eunavfor finns inget mandat att agera mot flyktingsmugglare. På grund av stridigheterna i Somalia, söker allt fler människor säkerhet i de afrikanska grannländerna eller tvärsöver Adenviken. Flyktingarna fick vatten eftersom de var törstiga.