Svensk patrull beskjuten i Afghanistan

En svensk enhet var natten till i dag i strid med upprorsmän i den sydöstra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Inga soldater eller någon materiel skadades.

Natten till i dag utsattes en afghansk polisstation i Samangan för ett eldöverfall. Vid polisstationen fanns tillfälligt en svensk patrull ur den svensk-finska styrkan grupperad. Gruppen besköts med tyngre ammunition, men blev inte träffad.

Inga afghanska poliser eller någon ur den svenska patrullen skadades heller vid eldöverfallet. Striden var kortvarig och förövarna försvann från platsen. Enheterna som opererar i Samangan förstärktes under natten också av ytterligare svenska och finska trupper.