Strategisk reserv skickas till Afghanistan

En skyttepluton ur den strategiska reserven vid P 7 i Revingehed i Skåne kommer att sättas in i Afghanistan.

 

Styrkan på omkring 40 soldater ska vara på plats i början av oktober och tjänstgöra fram till mitten av december. Anledningen är att Försvarsmakten vill behålla den operativa kapaciteten på Afghanistan-styrkan under tiden som FS 17 blir avlösta av FS 18.

 

Kostnaden för att sätta in förbandet är cirka åtta miljoner kronor och ligger inom den planerade ekonomiska ramen.

 

Den strategiska reserven består av kontraktsanställda soldater som har tio dagars beredskap och har stått i beredskap sedan den första juli 2009.