Stormpionjärer bereder vägen

Motorsågar, lastbilar och hjullastare med stora borrmaskiner är några av de hjälpmedel stormpionjärerna använder när de övar strid.– Vi kan flytta på träd och stenblock som ligger i vägen, säger soldaten Robin Stenson.

Ett par soldater från stormpionjärpluton agerar motståndare och lägger ut minor på vägen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En kilometer bort från minorna rör sig några pansarbandvagnar rakt mot fällan.
En kilometer bort från minorna rör sig några pansarbandvagnar rakt mot fällan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Stormpionjärerna har blockerat en väg.
Stormpionjärerna har blockerat en väg. Foto: Björn Westerdahl
Med hjälp av en hjullastare och en hydraulisk borr gör några soldater hål som de sedan kan lägga minor i.
Med hjälp av en hjullastare och en hydraulisk borr gör några soldater hål som de sedan kan lägga minor i. Foto: Björn Westerdahl
En kilometer bort från minorna rör sig några pansarbandvagnar rakt mot fällan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Stormpionjärerna har blockerat en väg. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Med hjälp av en hjullastare och en hydraulisk borr gör några soldater hål som de sedan kan lägga minor i. Foto: Björn Westerdahl

Att kunna ta sig fram obehindrat i terrängen är viktigt när man tränar markstrid med fordon. De egna trupperna måste snabbt kunna röra sig mellan olika platser, och underhållsenheterna måste komma fram med mat, drivmedel och sjukvårdsutrustning. Men ibland blockerar motståndaren farlederna för att vinna tid.

– Om kompaniet stöter på hinder så kallar de in vår pluton. Vi tar bort det som ligger i vägen medan de andra håller koll på omgivningen, säger soldaten Kristoffer Sandberg.

– Stormpionjärerna kan även förstärka terrängen om man till exempel behöver ta sig över ett blötområde. Då kan man köra över istället för att köra runt, säger plutonchefen Peter Kihl.

Men det är bara halva jobbet. Soldaterna kan även blockera vägen för motståndare genom att till exempel lägga ut stora stenblock och borra ned minor.

Övar mot varandra

Under gardesbataljonens funktionsövning sätts stormpionjärernas kunskaper på prov. När en av plutonerna får i uppgift att framrycka längs en väg får en grupp pionjärer i uppgift att blockera vägen och göra ett eldöverfall.

– Det är en bra övning för båda parter. Mina soldater lär sig tänka i motståndarens banor samtidigt som de andra får känna hur det är att hamna i ett eldöverfall där motståndaren är väl förberedd, säger Peter Kihl.

Nygammal funktion

Pionjärplutoner fanns på Livgardet fram till millennieskiftet. Det som utmärker de nya stormpionjärerna är att de förflyttar sig i pansarbandvagnar och att stor vikt läggs vid markstridsövningar.
– Vi gör offensiva fältarbeten, säger Robin Stensson.
– Detta är en funktion som har fallit lite i glömska. Nu tar vi tillbaka kunskapen, och det är jätteroligt. Alla brinner för det, och jag behöver knappast driva på instruktörerna. Det är snarare så att de behöver hållas tillbaka, säger Peter Kihl.